Islambronnen

Een teken van Allah, voor jou

iedereen kan zien, dat het heelal waar we in leven een geordend geheel is. Er heerst orde en wetmatigheid en alles heeft zo zijn eigen plaats. Daardoor kan alles zo goed functioneren. De zon, maan, sterren en alle andere hemellichamen zijn samengevoegd in een schitterend systeem. Zij volgen onveranderlijke weten en wijken zelfs niet in geringste mate van de hen opgelegde baan af. De aarde draait om haar eigen as en volgt in haar wenteling om de zon exact de juiste koers. Zo is alles in de wereld van de kleine elektron tot de geweldige melkwegstelsels, onderhevig aan vaste wetten. zelfs in het menselijk leven zijn de natuurwetten duidelijk te herkennen. De geboorte van de mens, zijn leven en ontwikkeling worden geregeld door een aantal biologische wetmatigheden. hij ontleent zijn voedsel aan de natuur volgens onveranderlijke regels. Alle organen van zijn lichaam, zelfs de weefsel van hart en hersenen, zijn onderhevig aan vaste wetten om kort te gaan, het heelal wordt door de wetten bestuurd en alles wat zich erin bevindt, volgt de opgelegde regels. (A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 8)

 

Alles is moslim

Deze machtige, al doordingende wet, die alle dingen in dit universum regelt, is eigenlijk de wet van Allah, de Schepper en de Heer van al wat bestaat. Aangezien de hele schepping zich onderwerpt aan de wet van Allah, volgt dus, letterlijk gesproken, alles in dit heelal de godsdienst van de islam, want Islam betekent immers overgave en gehoorzaamheid aan Allah. De zon, de maan en alle andere hemellichamen zijn dus moslims. Ditzelfde is het geval met lucht, water, straling, bergen, planten en dieren. Alle dingen zijn moslims, want ze gehoorzamen aan de wet van Allah. Zelfs een mens die weigert in Allah te geloven of iemand die iets anders dan Allah aanbid, kan er niet aan ontkomen dat hij van nature moslim is. (A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 8)

 

Alle profeten moslim

De profeten onderrichten allemaal Gods eenheid, Zijn eigenschappen, de dag van het Oordeel, de zending van de profeten, de heiligen boeken en vroegen de mensen daarom een leven van gehoorzaamheid en overgave aan God te leiden. Dit alles is 'dien' en alle profeten hebben deze leer met elkaar gemeen.(A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 89)

 

 

 

Bronnen

Contact