Islambronnen

Bronnen

Contact

De hoogmoedigheid van Iblis

En (gedenk) toen Wij zeiden dat jou Heer de mensheid omvat. En Wij hebben jou de waarneming die Wij lieten zien slechts als een beproeving voor mensen gegeven; en (ook) de vervloekte boom in de Quran. En Wij jagen hen vrees aan: maar het vermeerdert bij hen niets dan een grote overtreding. En toen Wij tot de Engelen zeiden < Kniel jullie neer voor Adam, > toen knielden zij allen, behalve Iblis (Satan). Hij zei < moet ik (mij) neerknielen voor iemand die U uit aarde heeft geschapen? > Hij (Iblis) zei < Ziet U? Dat is degene die U boven mij geëerd hebt. Indien U mij uitstel geeft tot de Dag der Opstanding zal ik zeker zijn nageslacht doen dwalen, op weinigen na. > Hij (Allah) zei < Ga heen; wie van hen jou volgt: voorwaar de Hel zal jullie beloning zijn, als een volledige beloning! En rui van hen op wie jij kan met jou stem, en val hen aan met je paarden en je voetvolk, en deel rijkdommen en kinderen met hen en doe hen beloften. > En de Satan belooft hen niets dan bedrog. Voorwaar, jij hebt geen macht over Mijn dienaren. En jou Heer is voldoende als Beschermer >

Q. 17:60-65

* ar-roe`ya: De waarneming van de Profeet Muhammed tijdens zijn nachtreis (Isra`wal Mi`radj). De Vervloekte Boom staat in de Hel, zie Surah as-Shaffat 62-65

 

< En (gedenkt) toen Wij tot de Engelen zeiden < Knielt jullie eerbiedig voor Adam neer, > toen knielden zij, behalve Iblis, hij behoorde tot de Djins`s en hij schond het gebod van zijn Heer. Zouden jullie dan hem en zijn nageslacht als helpers naast Mij nemen, terwijl zij voor jullie vijanden zijn? Slecht is de ruil voor de onrechtvaardigen! > Q. 18:50

 

Troepen van Iblis

< En de troepen van Iblis (de Satan), allemaal. > Q. 26:95

 

De mensen volgen Iblis, behalve de gelovigen

< En voorzeker, de veronderstelling van Iblis over hen werd bewaarheid, want zij volgden hem, met uitzondering van een groep gelovigen. En hij (Iblis) had geen macht over hen, (maar het was zo) opdat Wij degenen die in het Hiernamaals geloven zouden onderscheiden van degenen die daarover in twijfel verkeren. En jou Heer is de Waker over alle zaken. > Q. 34:20-21

 

Als Allah het wil, is Iblis onschadelijk

< En zo hebben Wij voor iedere Profeet een vijand gemaakt; satans van onder de mensen en de Djin`s, zij fluisteren elkaar fraaie woorden in om (de mensen te misleiden. En als jouw Heer het gewild had, dan zouden zij het niet hebben gedaan, laat hen daarom en wat zij verzinnen. > Q. 6:112