Islambronnen

Een beperking is in feite een zegening

William James zei <Onze handicaps helpen ons om verder te reiken dan we voor mogelijk hielden . Als Dostoyevski en Tolstoy geen pijnlijke levens hadden gehad, zouden zij nooit in staat zijn geweest om zulke tijdloze romans te schrijven. Dus een wees zijn, of blind, arm of ver van huis en haard zijn, zijn allemaal voorwaarden die u naar volbrenging en aanzien kunnen brengen, en naar vooruitgang en bijdrage.>

(A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 176)

 

Voorbeelden van beperkingen en succes daardoor

1.Doordat hij kreupel werd, kreeg Ibn Athier de kans om zijn twee beroemde boeken Jami` al-Qoesoel en An-Nihayah te schrijven. As-Sarakhsi schreef zijn geroemde boek `Al-Mabbsoet`, alle vijftien delen, toen hij op de bodem van een put gevangen zat.

2. Ibn Qayyim schreef Zaad al-Ma`ad terwijl hij op reis was, op de rug van zijn rijdier; Al-Qoertoebi schreef een commentaar op Sahih Muslim terwijl hij met de boot reisde; het grootste gedeelte van de Fatwa van Ibn Taymiyyah werd geschreven toen hij in de gevangenis zat.

3. De hadithgeleerden verzamelden honderdduizenden hadith: dit waren arme mensen, mensen die het woord `thuis` niet kenden. Een rechtschapen persoon vertelde mij eens dat hij een tijdje gevangen had gezeten, en in de periode van zijn opsluiting leerde hij de hele Kuran uit zijn hoofd en bestudeerde hij veertig grote delen over islamitische jurisprudentie.

4 Abu al-`Oela dicteerde zijn boeken aan anderen omdat hij blind was. Taha Husain verloor zijn gezichtsvermogen en toch begon hij met het schrijven van zijn beroemde boeken en tijdschriften. Vele briljante mensen gaven een veel grotere bijdrage aan de wereld aan kennis en denken nadat zij van hun positie of baan beroofd waren dan voordat dit gebeurd was.

(A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 177)

 

 

 

Bronnen

Contact