Islambronnen

Bronnen

Contact

Dieren behoren tot een gemeenschap

En er is geen levend wezen op aarde en geen vogel die met zijn vleugels vliegt of zij behoren tot gemeenschappen zoals die van jullie... > Q. 6:38

 

Schuldig zijn aan het dood van een dier

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Een vrouw werd in de Hel bestraft omwille van een kat. Ze had deze vastgebonden totdat de kat eraan gestorven was, omdat ze haar geen eten en drinken gegeven had en ze had haar ook niet vrijgelaten zodat ze zich had kunnen voeden met insecten en andere kleine diertjes van de grond!. > Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim, volgens Abu Hurayra.

 

Het slaan van dieren

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Een man leidde een koe: hij bracht haar naar boven en begon haar te slaan. Toen zei ze tegen hem < Het is niet daarvoor dat wij geschapen werden! We werden geschapen om te ploegen! > Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim.

 

Dood het dier op een goede manier

Als jullie doden, dood dan goed(op een correcte en snelle manier) en als jullie slachten (doe dan hetzelfde)! En maak jullie messen goed scherp en geef jullie dier een snelle rust(dood)!. > Overgeleverd door Muslim en At-Tirmidhi, volgens Shaddad Ibn Aws

 

Dieren goed behandelen

Ibn Mas`oed r.a. heeft gezegd < We waren in het gezelschap van de profeet s.a.w.s. tijden een reis. Hij zonderde zich af om zijn behoefte te doen. Tijdens zijn afwezigheid hebben we een vogel gezien met zijn twee jongen die hebben we gevangen. Toen begon hun moeder rond ons te fladderen. Toen de profeet dat zag, zei hij < Wie heeft die vogel getroffen met het verlies van zijn jongen? Geef het terug aan haar!. >

 

Het zinloos doden van dieren

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Degene die een vogel doodt uit frivoliteit, zal voor Allah geleid worden op de Dag des Oordeels en de vogel zal zeggen < Heer! Vraag aan deze persoon waarom hij mij zonder reden gedood heeft en niet omdat het nodig was! > Overgeleverd door An-Nasa`i en Ibn Hibban.

 

Als een hond een pan heeft gelikt

De boodschapper van Allah s.a.w.s heeft gezegd: < Als een hond aan een bord of een pan likt, was het dan zeven keer, waarvan een keer met zand (of aarde) moet zijn. > Overgeleverd door Al-Bukhari

 

Engel komt niet wanneer er een hond in huis aanwezig is

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Djibril kwam naar mij toe en zei < Ik kwam gisteren bij je, maar wat me tegen hield om naar binnen te gaan was het beeld bij de deur, het gordijn met afbeeldingen in het huis. En de hond die in het huis was. Geef dus het bevel dat het hoofd van het beeld wordt afgebroken zodat het op een boomstam lijkt, dat het gordijn in stukken wordt gesneden en dat er twee kussens van gemaakt worden waar je tegenaan kan liggen en dat de hond naar buiten wordt gebracht. > Overgeleverd door Abu Dawud, al-Nisai, Al-tinnidH en door Ibn Hibban en zijn Sahih

 

Verlies je beloning door een hond

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Iedereen die een hond heeft, die hij niet voor de jacht gebruikt, noch om vee te drijven of eigendommen te bewaken, zal elke dag een groot gedeelte (qiraat) van zijn beloning verliezen. > Overgeleverd door Muslim en Al-Bukhari

 

Het helpen van dieren

De profeet s.a.w.s. vertelde de metgezellen een verhaal over een man, die een hond in de woestijn vond, die hijgde van de dorst en het stof oplikte. De man ging naar een bron, vulde zijn schoenen met water, en drenkte de hond. De boodschapper van Allah s.a.w.s zei < Allah waardeerde het en vergaf hem al zijn zonden. > Overgeleverd door Ahmad

 

 

 

Zelfs mieren en vissen doen zikr

Overgeleverd van Abu Umame r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Waarlijk, Allah, Zijn Engelen, alles en iedereen wat zich in de hemel en op aarde bevindt, zijn Barmhartigheid, doen istigfar en dua voor degenen die de mensen het goede onderwijzen. Zelfs mieren en vissen doen hieraan mee. > door Tirmidhi no. 2686

 

Medelijden hebben met het dier tijdens het slachten

Overgeleverd van Muaviye bin Kurre r.a. < Een man zei < O boodschapper van Allah! Ik heb veel medelijden met het dier tijdens het slachten. > De boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Als je medelijden met het dier hebt (tijdens het slachten), zal Allah ook met jou medelijden hebben. > door Taberani/Mu`cemus-sagir, Al-Bukhari/Edebu`l-Mufred Bab174

 

Het twee keer doden van een dier

Overgeleverd van Ibn Abbas r.a. < De profeet s.a.w.s. liep langs een man die zijn voet op de zij van het schaap had geplaatst en zijn mes aan het verscherpen was. Hij zei hierop < Zou het niet verstandiger zijn geweest wanner je dit eerder had gedaan? Of wil je dit dier twee keer doden? > door Taberani

 

Het martelen van levende wezens

< Allah zal Zijn dienaar op de Dag des Oordeels op een strenge wijze straffen indien hij op de wereld een levend wezen heeft gemarteld (pijn heeft gedaan) en vervolgens zonder spijt te hebben gepleegd is dood gegaan. > door Ahmet

 

Beelden en honden houden goede engelen weg

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Djibril kwam naar mij toe en zei < Ik kwam gisteren bij je, maar wat me tegen hield om naar binnen te gaan was het beeld bij de deur, het gordijn met afbeeldingen in het huis. En de hond die in het huis was. Geef dus het bevel dat het hoofd van het beeld wordt afgebroken zodat het op een boomstam lijkt, dat het gordijn in stukken wordt gesneden en dat er twee kussens van gemaakt worden waar je tegenaan kan leugen en dat de hond naar buiten wordt gebracht. > Overgeleverd door Abu Dawud, al-Nisai, Al-tinnidH en door Ibn Hibban en zijn sahih

 

Hond of afbeelding

Engelen die geen huis betreden bij een hond of afbeelding

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < De engelen betreden geen huis waarin er een hond of afbeeldingen zijn. > overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim

 

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < De engelen betreden geen huis waarin er een hond is, een afbeeldingen of een persoon in staat van onreinheid (al Djanâba). > overgeleverd door Abu Dawud

 

Geen engel bij honden en bellen

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < De engelen vergezellen geen groep die een hond of een bel bij zich heeft >. Overgeleverd door Muslim no. 2113

 

Goedheid jegens dieren

Abu Huraira verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Er was eens een man onderwerg die erge dorst kreeg. Toen hij bij een bron aangekomen was, daalde hij erin af en kwam er na wat gedronken te hebben weer uit, en zag toen een hond met zijn tong uit zijn mond die vanwege extreme dorst probeerde de modder op te likken. De man zei < Deze hond heeft net zo`n dorst als ik die had. > Dus daalde hij nog een keer in de bron af en vulde zijn leren sok met water en kwam met deze tussen de tanden omhoog en gaf de hond wat te drinken. Allah waardeerde deze handeling en vergaf hem zijn zonden. > Zij zeiden < O Boodschapper van Allah, is er voor ons beloning voor goedheid tegenover dieren? > Hij antwoordde < Er is een beloning voor vriendelijkheid voor ieder levend ding. > door Bukhari en Muslim

Bukhari`s versie (eindigt met) < Allah waardeerde zijn handeling, vergaf hem zijn zonden en deed hem het paradijs binnengaan. > Een andere versie is < Een hond die bijna dood van de dorst was, bleef rondom de rand van een put lopen, totdat een onzedelijke vrouw van de Israëlieten haar zag. Zij liet haar leren sok inde bron zakken, haalde wat water omhoog en gaf de hond te drinken. Daardoor werd zij vergeven.