Islambronnen

Bronnen

Contact

Haast van Satan

< Haast is van de satan, geduld komt van Allah. > door Tirmidhi en Beyhaki

 

Haast in je in daden voor het Hiernamaals

< Geduld hebben is een schone zaak, behalve in je daden voor het Hiernamaals. > door Abu Dawud en Hakim

 

Wat is echt geduld

Overgeleverd van Enes r.a. < De profeet s.a.w.s. ging naar een vrouw die bij het graf van haar overleden zoon stond. Ze huilde. Hij zei < Vrees Allah en wees geduldig! > De vrouw zei < Ga weg. U heeft niet hetzelfde (ongeluk) meegemaakt als ik. > Ze had de profeet niet herkend. (Nadat de boodschapper van Allah wegging) zeiden ze tegen de vrouw < Dat was de boodschapper van Allah! De vrouw stond op en ging meteen naar het huis van de boodschapper van Allah. tot haar verbazing zag ze geen bewakers voor zijn deur staan. Ze zei < O Boodschapper van Allah! (vergeeft mij!) Ik had u niet herkend. > De boodschapper van Allah zei < Wanneer men tijdens het beging van een ongeluk geduldig is, is er sprake van echt geduld. > door Al-Bukhari/Venaiz 43, Muslim/Cenaiz 14, Abu Dawud/Cenaiz 27, Tirmidhi Cenaiz 13 en Nasai/cenaiz 22

 

Spiritueel niveau alleen te halen door geduld

< Allah heeft voor elk mens een spiritueel niveau bepaald. Hij kan dit niet verkrijgen door meditatie of het verrichten van goede daden. Hij kan dit niveau, dat door Allah is bepaald, verkrijgen door geduldig te zijn wanneer hem een ongeluk treft omtrent zijn gezondheid, bezittingen of familieleden. > door Abu Ya`la, Taberani

 

Geduld is één van de meest gezegende gunsten

Overgeleverd van Sa`d bin Malik bin Sinan el-Hudri r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Allah zal een persoon helpen wanneer hij een deugdzaam leven wilt leiden en van niemand afhankelijk wilt zijn. Allah zal een mens geduld geven wanneer Zijn dienaar geduldig probeert te zijn. Geduld is één van de meest gezegende gunsten die een mens heeft verkregen. > Door Al-Bukhari no. 1496 en Muslim no. 1053

 

Geen gave beter en allesomvattender dan geduld

Abu Sa`ied Sa`ad bin Sinaan al-Khoedrie verhaalt dat de mensen van de Ansaar de Boodschaper van Allah s.a.w.s. wat vroegen, en hij gaf hen dan wat, en zij vroegen weer wat en hij gaf hen weer: totdat alles wat hij had op was. Toen hij alles wat hij had weggegeven had, zei hij tegen hen < Wat ik in handen heb, zal ik niet voor jullie achterhouden. Herinner jullie: wie zoekt zich te onthouden, Allah zal hem (het vermogen tot) onthouding geven; wie onafhankelijkheid zoekt; Allah zal hem onafhankelijk maken; wie geduld zoekt, Allah zal hem geduld geven. Niemand kan een gave verkrijgen die beter en meer allesomvattend is dan geduld. > Door Bukhari en Muslim

 

 

 

 

De gelovige prijst zijn Heer in elke situatie

Abu Yahya ibn Soehaib ibn Sinaan verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Hoe wonderlijk is het geval van de gelovige; er is goeds voor hem in alles en dit is bij niemand anders het geval dan bij de gelovige. Wanneer hij iets aangenaams ervaart, uit hij zijn dankbaarheid tegenover Allah, en dat is goed voor hem; wanneer hij tegenslag ervaart, heeft hij er geduld mee, en dat is goed voor hem. > door Muslim

 

Het paradijs garanderen door geduld

Abu Huraira berhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Allah de verhevene zegt < ik heb geen andere beloning dan het paradijs voor een gelovige dienaar van Mij, die geduldig blijft wanneer Ik een van zijn geliefden wegneem van de bewoners van de wereld. > door Bukhari

 

Het geduld van de Profeet s.a.w.s

Abu `Abdurrahmaan `Abdullah ibn Mas`ud verhaalt < Het is alsof ik naar de Boodschapper van Allah keek, toen hij een verhaal vertelde over een profeet wiens volk hem zo ernstig sloeg en verwondde dat hij het bloed van zijn gezicht afveegde en (ondertussen) zei < Allah, vergeef mijn mensen, want voorzeker, zij zijn onwetend. > door Bukhari en Muslim.

 

Koorts van de profeet s.a.w.s. twee keer zo zwaarder

Ibn Mas`ud zei < Ik bezocht de Profeet en hij had koorts. Terwijl ik hem met mijn hand aanraakte, zei ik < Boodschapper van Allah, je heb heel hoge koorts. > De Profeet antwoordde < Inderdaad. Mijn koorts is zo hoog als die van twee van jullie. > Ik zei < Is dat zo om dat jij een dubbele beloning ontvangt? > Hij zei < Dat is zo. Geen moslim lijd aan iets, de prik van een doorn of erger, of Allah wist iets van zijn zonden daardoor uit; en zijn zonden vallen van hem weg, zoals de bladeren van een boom. > door Bukhari en Muslim

 

De sterke man

Abu Huraira verhaalt dat de boodschapper van Allah zei < De sterke man is niet degene die goed is in worstelen, maar degene die controle over zichzelf heeft tijdens een aanval van woede. > door Bukhari en Muslim

 

Tip van de Profeet s.a.w.s. om geduldig te blijven

Suleiman ibn Surad verhaalt < Ik zat bij de Profeet toen twee mannen ruzie begonnen te maken en een van hen werd rood en de aders in zijn nek wollen op. De Boodschapper van Allah zei < Als hij een zin die ik ken zou uitspreken, zou hij de toestand waar hij zich in bevindt kwijt zijn. De zin is < Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Satan. > Zij zeiden dus tegen hem < De Boodschapper van Allah zegt < Zoekt je toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Satan. > door Bukhari en Muslim

 

Advies van de Profeet s.aw.s.

Abu Huraira verhaalt < Een man zei tegen de Profeet < Geef mij advies. > Hij zei < Word niet kwaad. > de man herhaalde (zijn vraag) verschilldende malen. Hij (de Profeet) zei < Word niet kwaad. > door Bukhari