Islambronnen

Bronnen

Contact

< Wee de verrichters van het gebed. Degenen die onachtzaam zijn met hun gebed. Degenen die er een vertoning van maken… > Q. 107:4-7

 

< O jullie die geloven! Maak jullie liefdadigheid niet ongeldig door op te scheppen of door te kwetsen, zoals degene die van zijn eigendom geeft om op te vallen bij de mensen... > Q. 2:264

 

De Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < De eerste persoon die op de Dag der Opstanding geroepen zal worden om tekenschap af te leggen, zal een man zijn die als martelaar gestorven is voor de zaak van Allah. Hij zal meegenomen worden; Allah zal hem Zijn gunsten tegenover hem in herinnering brengen en hij zal ze erkennen. Allah zal hem dan vragen < En wat heb je ermee gedaan? > Hij zal antwoorden: < ik heb gestreden voor U totdat ik als martelaar gestorven ben! > Allah zal hem zeggen: < Je liegt! je hebt gestreden opdat de mensen zouden zeggen dat je dapper bent! En dat is effectief wat ze gezegd hebben. > Dan zal Allah bevelen dat hij meegesleurd wordt, met zijn gezicht tegen de grond en hij zal in de Hel geworden worden. Dan zal het de beurt zijn van een man aan wie Allah allerlei soorten rijkdommen gegeven heeft. Allah zal hem herinneren aan zijn Gunsten tegenover hem. Hij zal ze allemaal erkennen. Allah zal hem vragen < En wat heb je ermee gedaan? > Hij zal antwoorden: < ik heb het uitgegeven voor U! > ik heb geen enkele situatie gelaten waarvan u graag hebt dat er geld voor uitgegeven wordt, zonder tegemoet te komen aan deze behoefte! > Allah zal hem zeggen: je liegt! je hebt dat gedaan opdat de mensen zouden zeggen < Hij is vrijgevig! > en dat is effectief wat ze gezegd hebben > vervolgens zal hij meegesleurd worden, met zijn gezicht tegen de grond, tot in het vuur van de Hel. Daarna zal er een man meegenomen worden die kennis had verworven en die deze onderwezen had en die ook de koran van buiten geleerd had. Hij zal moeten komen, Allah zal hem herinneren aan al Zijn gunsten tegenover hem; hij zal ze erkennen. Allah zal hem vragen: < Wat heb je ermee gedaan? > Hij zal antwoorden: < ik heb kennis verworven en ik heb het onderwezen en ik heb de koran gereciteerd om u te behagen. > Allah zal zeggen < Je liegt! Je hebt kennis verworven opdat de mensen zouden zeggen < Hij is een recitant! > en dat is effectief wat ze gezegd hebben. Daarna al hij meegesleurd worden met zijn gezicht tegen de grond, tot in de Hel! > overgeleverd door Muslim