Islambronnen

Flexibiliteit van de Islam

Over de flexibiliteit van de ilsam zegt Hanafi het volgende <In een liberale omgeving zoals Amerika krijg je een liberale islam. De cultuur van de Amerikaanse samenleving is liberaal. In Zuid-Afrika verzet de Islam zich tegen apartheid. Bij zijn ontstaan op het Arabisch schiereiland probeerde de Islam Arabische waarden te ontwikkelen. In Maleisië, Indonesië en de Filippijnen bidden de moslims in het bos en roepen op tot het gebed vanaf de bomen. De islam past zich aan de cultuur van zijn omgeving. Zijn karakter is toch pluriform. Het geloof is één en kan goed gedijen in culruteren van verschillende aard. De Koran zegt dat Allah van de mensen verschillende volkeren heeft gemaakt.> (Isl. N. 18-19, blz.25)

 

 

Bronnen

Contact