Islambronnen

Bronnen

Contact

De voortreffelijke preker Ibn Sammack kwam eens bij Haroen ar-Rashied op bezoek. De laatste had dorst en vroeg wat water om te drinken. Ibn Sammack zei: "O Heerser der gelovigen, als dit water u geweigerd was, zou u het dan kopen voor de helft van uw rijk? " Hij zei:"Ja."Toen hij klaar was met drinken, stelde Ibn Sammack een andere vraag: "Als u door een bepaalde ziekte deze drank (door urine) niet zou kunnen afvoeren, zou u dan niet de helft van uw rijk geven om het uit uw lichaam te verwijderen? " Hij antwoordde: "Ja."Toen zei Ibn Sammack:"Daarom is er niets goeds in een koninkrijk dat gelijk staat aan een dronk water." (A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 165)