Islambronnen

Bronnen

Contact

< Maar na hem volgden andere generaties die het gebed achterwege lieten en hun begeerten volgden. Daarom zullen zij verlies tegemoet zien. > Q. 19:59