Islambronnen

Bronnen

Contact

Degene die geloven in wat aan Muhammed is neergezonden

< Degenen die ongelovig zijn en afhouden van de Weg van Allah: Hij zal hun werken verloren doen gaan. Maar degenen die geloven en goede werken verrichten en die geloven in wat aan Muhammed is neergezonden en het is de Waarheid van hun Heer: Hij zal hun zonden uitwissen en hun toestand verbeteren. > Q. 47:1-2

 

Muhammed s.a.w.s. de laatste Profeet

< ...hij (Muhammed) is de Boodschapper van Allah en de laatste van de Profeten. En Allah is Alwetend over alle zaken. > Q. 33:40

 

Muhammed s.a.w.s. niet meer dan een Boodschapper

< En Muhammed is niet meer dan een Boodschapper. Vóór hem zijn de Boodschappers reeds heengegaan. Als hij dan zou sterven of gedood worden: waarom zouden jullie je dan op jullie hielen omdraaien (terugvallen in ongeloof)? En wie zich op zijn hielen zou omdraaien: het schaadt Allah niets. En Allah zal de dankbaren belonen. > Q.3:144

 

Al zouden engelen zijn neergezonden en de doden spreken...

< En al zouden Wij Engelen tot hen neergezonden hebben en zouden de doden tot hen gesproken hebben en zouden Wij alle zaken (die Muhammed`s profeetschap bewijzen) vóór hen verzameld hebben, dan nog zouden zij niet geloven, tenzij Allah het wilde, maar de meesten van hen zijn onwetend. > Q. 6:111

 

Degene die geloven dat de Qoran verzonnen is

< Of zij zeggen < Hij (Muhammed) heeft hem (de Qoran) verzonnen. > Zeg Brengt dan tien verzonnen hoofdstukken voort die daaraan gelijk zijn en roept op wie jullie kunnen, buiten Allah, als jullie waarachtigen zijn. > Q. 11:13

 

Verzen gericht naar Muhammed s.a.w.s.

< Ook al verlang jij (O Muhammed) er hevig naar hen te leiden: voorwaar, Allah leidt niet degene die Hij doet dwalen. En er zijn voor hen geen helpers. > Q. 16:37

 

< Zeg (O, Muhammed) < Ik zeg jullie niet dat de schatten van Allah bij mij zijn en niet dat ik het verborgene ken, en ik zeg jullie niet dat ik een Engel ben: Ik volg slechts wat aan mij geopenbaard wordt. > Zeg < Zijn de blinden en de zienden gelijk? Denken jullie dan niet na? > Q. 6:50

 

< Laat je niet treurig maken (O Muhammed) door degenen die zich naar het ongeloof haasten. Voorwaar, zij zullen Allah niet schaden. Allah wil dat Hij hen geen aandeel in het Hiernamaals geeft en voor hen is er een geweldige bestraffing. > Q. 3:176

 

< Wij weten het beste wat zij zeggen. En jij (Muhammed) bent niet als een dringer over hen aangesteld. Vermaan daarom met de Quran degenen die Mijn Waarschuwing vrezen. > Q. 50:45

 

< En degenen die ongelovig zijn, zeggen < Waarom is er geen teken van zijn Heer naar hem (Muhammed) neergezonden? > Voorwaar, jij bent slechts een waarschuwer en voor elk volk is er een leiden (Profeet). > Q. 13:7

 

 

< Zo hebben Wij jou (O Muhammed) tot en gemeenschap gezonden, waaraan andere gemeenschappen vooraf zijn gegaan, om aan hen (de Qoran) voor te dragen, die Wij aan jou hebben geopenbaard, terwijl zij de Erbarmer niet geloven. Zeg < Hij is mijn Heer, er is geen god dan Hij, op Hem heb ik mijn vertrouwen gesteld en tot Hem is de terugkeer. > Q. 13:30