Islambronnen

Bronnen

Contact

< Voorwaar, Allah vergeeft niet dat Hem deelgenoten toegekend worden, maar Hij vergeeft daarnaast alles, aan wie Hij maar wil. > (4:48)

 

< Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het paradijs verboden en zijn bestemming zal de Hel zijn. > (5:72)

 

Het aanbidden van mensen

< Zij de (joden en christenen) hebben hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren naast Allah genomen. > Q. (9:31)

 

Toen `Adiyy ibn H`aatim de profeet s.a.w.s. deze verz hoorde reciteren, zei hij < Maar ze aanbaden hen (de monniken en schrifgeleerden) niet. > De profeet antwoordde < Ja, maar zij stonden dingen toe die Allah had verboden en die mensen accepteerden dit, en zij verboden dingen die Allah had toegestaan en de mensen accepteerden dit ook, dit is een vorm van hen aanbidden. > door Al-Beyhaqie in As-soenen Al-Koebra, 10/116. Zie ook At-Termidhi, nr. 3095. Albaanie classificeerde het als hasan in ghaayat Al-Maraam, blz 19.)

 

Geloven in sterren en dergelijke

Zayd ibn Galid Al-Doehani verhaalde < De boodschapper van Allah s.a.w.s. leidde ons in het ochtendgebed op Al-H`oedaibiyyah, nadat het `s nachts had geregend. Toen hij klaar was, draaide hij zich om, om de mensen het gezicht toe te keren en zei < Weten jullie wat jullie Heer zegt? > Zij zeiden < Allah en Zijn boodscapper weten het beste. > Hij zei < (Allah zegt) Deze ochtend werd één van Mijn dienaren een gelovige in Mij en één werd een ongelovige. Voor degene die zei < We hebben regen gekregen door de gratie en genade van Allah, > hij is een gelovige in Mij en een ongelovige in de sterren; voor degene die zij < We hebben regen gekregen door die-en-die ster, > hij is een ongelovige in Mij en een gelovige in de sterren. > door Al-Bukhari; zie Fath Al-Baarie, 2/333

 

Dragen van een Amulet

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Een ieder die een amulet ophangt is schuldig aan Shirk. > door Ahmad, 4/156; zie ook As-Sielsielah As-Sahieh`ah, nr 492.

 

Zweren bij een ander dan Allah

Ibn `Omar verhaalde dat de profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Allah heeft verboden dat jullie zullen zweren bij jullie vaders. Als iemand zweert, laat hem zweren bij Allah, of anders zwijgen. > dor Al-Bukhari; Al-Fath 11/530