Islambronnen

Bronnen

Contact

Geboorte van Meryem en Isa a.s.

< Toen de vrouw van `Imran zei < Mijn Heer voorwaar, ik wijd bij belofte aan U wat er in mijn buik is, aanvaard het van mij. Voorwaar, U bent de Alhorende, de Alwetende. En toen zij haar gebaarde had, zei zij < Mijn Heer, ik heb haar gebaard, (het is) een meisje > , - en Allah wist het best wat zij gebaard had - < en het mannelijk is niet als het vrouwelijke. En voorwaar, ik heb haar Meryem genoemd, en ik smeek U haar en haar nakomelingen te beschermen tegen de vervloekte Satan. > Toen aanvaardde haar Heer haar vriendelijk en deed haar goed opgroeien. En Hij stelde haar onder de hoede van Zakariyya. Iedere keer dat Zakariyya in de (gebeds-)ruimte bij haar kwam vond hij levensvoorzieningen bij haar. Hij zei < O Meryem, van waar heb jij dat? Zij zei < Dat komt bij Allah vandaan, voorwaar, Allah voorziet wie Hij wil zonder afrekening. Daar smeekte Zakariyya zijn Heer, hij zei < O mijn Heer, schenk mij van U een goed nageslacht, voorwaar, U bent het die de smeekbede hoort. Toen riepen de Engelen tot hem, toen hij in de gebedsruimte (Mihrab) in gebed stond < Voorwaar Allah brengt jou een verheugende tijding: (de geboorte van) Yahya, als een bevestiging van een Woord van Allah, als een leider, een ingetogene, een profeet, behorende tot de rechtgeschapene. Hij zei < O mijn Heer, hoe kan ik een jongen (verwekken, terwijl ik oud geworden ben en mijn vrouw onvruchtbaar is? > Hij (Allah) zei < Zo doet Allah wat Hij wil. > Hij zei < O mijn Heer, geef mij een teken. > Hij (Allah) zei < Jouw teken is, dat je drie dagen niet met de mensen spreekt dan door gebaren, gedenkt jouw Heer veel en prijst (Zijn glorie) in de avond en in de ochtend. > En toen de Engelen zeiden < O Meryem, voorwaar, Allah heeft jou uitverkorenen en jou gereinigd en jou boven de vrouwen van de werelden uitverkoren. O Meryem, gehoorzaam jou Heer en kniel je (voor Hem) neer en buig je met de buigenden. Dat zijn de berichten over het verborgene die Wij aan jou (O Muhammed) mededelen. En jij was niet met hen toen zij door hun pennen te werpen verlootten wie van hen verantwoordelijk was voor de zorg voor Meryem, en jij was ook niet bij hen toen zij hierover redetwistten. (Gedenkt) Toen de Engelen zeiden < O Meryem, voorwaar, Allah kondigt jou met een Woord van Hem een verheugende tijding aan: zijn naam is de Masih, `Isa, zoon van Meryem, in deze wereld en in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan. En hij spreekt tot de mensen vanuit de wieg en als volwassene en hij behoort tot de rechtschapenen. Zij zei < O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt? > Hij (Allah) zei < Zo is het: Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen 'Wees' en het is. > Q.3:35-47

 

Leugens over Meryem

< En (wegens) hun ongeloof en hun uitspraken over Meryem, als geweldige verzinsels! > Q. 4:156