Islambronnen

Bronnen

Contact

Niet durven slaan met siwak stokje, uit vrees voor Allah

Op een dag hield de profeet s.a.w.s. een klein Siwak stokje in zijn hand. Hij riep zijn dienstknecht, maar deze antwoordde niet onmiddellijk. De profeet zei hem < Als ik het oordeel (van Allah) niet vreesde, zou ik je geslagen hebben met dit stokje! > Overgeleverd door Ahmad en At-Tabarani

 

Niemand voelt zich veilig voor Allah, behalve:

< Voelen de inwoners van de steden zich er soms veilig voor, dat Onze bestraffing in de nacht tot hen komt, terwijl zij slapen? Of voelen de inwoners van de steden zich er soms veilig voor, dat Onze bestraffing in de ochtend tot hen komt, terwijl zij spelen? Voelen zij zich soms veilig voor het plan van Allah? Niemand voelt zich veilig voor het plan van Allah, behalve het verliezende volk. > Q. 7:97-99

 

Satan vreest Allah

< En (gedenkt) toen de Satan hun daden voor hen schoonschijnend maakte, en zei < Er is op deze dag geen mens die jullie kan verslaan: en voorwaar, Ik ben jullie naaste. > Maar toen de twee legers elkaar zagen, draaide hij zich om op zijn hielen en zij < Voorwaar, ik heb niets met jullie van doen. Voorwaar, ik zie wat jullie niet zien, voorwaar, ik vrees Allah. > En Allah is hard in de bestraffing. > Q. 8:48