Islambronnen

Gezegden van bekenden

Abraham Lincoln, de zestiende president van de Verenigde Staten zei <Ik lees nooit kwaadaardige, vijandige brieven die mij gestuurd worden. Ik open nooit de enveloppen en getroost mij nooit de moeite om ze te beantwoorden. Als ik mij met zulke zaken zou bezighouden, dan zou ik geen tijd over hebben om zaken voor mijn volk te regelen.>

 

Einstein zei <dat iedereen die met een bespiegelende blik naar het universum kijkt, weet dat de Ene Die schept perfect is en Alwijs en het niet aan het toeval overlaat.>

 

De beroemde Amerikaanse psycholoog William James sprak deze woorden, die mijn aandacht trokken: <Wij mensen tobben over wat we niet bezitten en we danken God niet voor wat we wel bezitten. We blijven altijd stilstaan bij de tragische en donkere kant van ons leven en we kijken niet naar de zonnige kant van ons bestaan. We hebben spijt van wat we in onze levens gemist hebben en we zijn niet gelukkig met wat er wel is.> terwijl Allah zegt <...Als jullie dank betuigen, dan geef Ik jullie meer...> Q. 14:7

(A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 179-181)

 

 

Bronnen

Contact