Islambronnen

Bronnen

Contact

Daden worden slechts volgens de intentie beoordeeld

De Amier al-mu`minien[1] `Omar ibn Gattaab bin Nufal bin `Abdoel `Ozza bin Riyah bin `Abdullah bin Qoerty bon Razah bin `Adiyyi bin Ka`ab bin Loewayi bin Ghalib al Qoerasjiyi al `Adawyi verhaalt dat hij de Boodschapper van Allah hoorde zeggen < Daden worden slechts volgens de intentie beoordeeld. En zo wordt ieder mens beloond volgens de intentie. Dus wiens (intentie voor) zijn Hidjrah[2] voor Allah en Zijn Boodschapper is, zijn Hidjra is dan (echt) voor Allah en Zijn Boodschapper. En wiens (intentie voor) zijn Hidjra voor het bereiken van een wereldse zaak is, of om een vrouw te trouwen: zijn Hidjra is voor datgene waarvoor hij Hidrjra doet. > Door Bukhari en Muslim

[1] Amier al-mu`minien: de titel van de eerste vier rechtgeleide Galifa`s (plaatstvervangers) die de Profeet Muhammed opvolgden

[2] Hidjra: de gedwongen verhuizing van d eerste muslims van Mekka naar Medina, een ten noorden van Mekka gelegen stad, oorspronkelijk Yatrib geheten

 

Smeken terwijl je geen onderscheid maakt tussen haram en halal

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Een man reist ver, ongekamd en met stof bedekt (voor de Hadj, umrah o.i.) heft zijn handen ten hemel (zeggend)< O Heer, O Heer! > Terwijl hij Haram voedsel at en Haram drinken dronk; kleren droeg, die Haram waren en zichzelf door Harame middelen onderhield. Hoe zouden dan zijn gebeden verhoord kunnen worden? > Overgeleverd door Muslim en al-Trirnidhi op gezag van Abu Hurayra.

 

Geen beloning op haram verkregen liefdadigheid

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Als iemand door Harame middelen rijkdom verkrijt en daarvan weggeeft in liefdadigheid, is er geen beloning voor hem en de zonde blijft. > Overgeleverd door Ibn Hazimah, ibn Habban en al-Hakirn op gezag van Abu Hurayra

 

Vergeetachtigheid telt niet

Al-Bukhari heeft gezegd dat de profeet s.a.w.s. Heeft gezegd < Ieder persoon wordt beloond in overeenstemming met zijn intentie. > Wie iets doet uit vergeetachtigheid of per ongeluk, heeft geen intentie. >

 

Een goede uitgevoerde daad kan 700 maal of meer beloond worden

`Abdullah ibn `Abbas verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. de verlklaring van zijn Gezegende en verhevene Heer aanhaalde < Voorwaar, Allah heeft het goede en het kwade beschreven en hun gradatie duidelijk uiteengezet < Hij die zich voorneemt een goede daad te verrichten en deze nog niet uitgevoerd heeft, wordt voor de volle maat daarvan beloond en indien hij dan deze daad uitvoert, beloont Allah hem tien tot zevenhonderdvoudig of zelfs nog vele malen meer. Als hij naar een slechte daad neigt, maar deze niet uitvoert word hij door Allah voor de volle maat van een goede daad beloond. Als hij naar een slechte daad neigt, en deze uitvoert, word hem door Allah alleen maar één slechte daad aangerekend. >