Islambronnen

Eigenschapen van een moslim

Een moslim is een zegening voor de mensheid; hij denkt geen kwaad, hij kijkt niet naar kwaad, hij luistert niet naar kwaad en hij doet geen kwaad. Geen leugen zal over zijn lippen komen. Hij zal zijn levensonderhoudeerlijk verdienen en nog liever honger lijden dan voedsel te eten dat met uitbuiting en onrecht werd verkregen. Hij onderdrukt niemand en eerbiedigt ieders lever, ongeacht ras of stand. Hij zal goedheid en waarheid verdedigen, desnoods ten koste van zijn leven. Iemand die zo sterk staat voor waarachtigheid is een inspiratiebron voor anderen. Hij is zal altijd tevreden zijn, zonder behoefte aan luxe. Hij is niet hebberig of wellustig. Hij is tevreden met dat wat hij zelf eerlijk heeft verdiend. Al zou men hem schatkisten vol onrechtmatige verworven rijkdommen aanbieden, dan zou hij er nog niet naar omzien. Innerlijke vrede en harmonie zijn voor hem de ware rijkdom. wie hem kent, zal zich tot hem aangetrokken voelen, want is vervuld van liefde en vriendschap. Hij is rechtvaardig en plichtsgetrouw en zet zich in voor het welzijn van anderen. Iedereen zal vertrouwen in hem hebben, want wie kan betrouwbaarder zijn dan degene die altijd openhartig is, nooit liegt en steeds rechtvaardig handelt. Natuurlijk is hij eerlijk, van hij weet, dat Allah alomtegenwoordig is en alwetend. dit zijn de eigenschappen van een moslim.

(A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 15-16)

 

 

 

Bronnen

Contact