Islambronnen

Bronnen

Contact

Abd-Allah Ibn Mas`oed r.a. heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. gezegd heeft: < Ik heb bijna iemand aangewezen in mijn plaats om de mensen te leiden(in het gebed) en de huizen in brand te gaan steken van de mensen die het gezamenlijke gebed niet bijwonen! > Overgeleverd door Moeslim. De Dag waarop de onderbenen ontbloot zullen worden, zullen zij opgeroepen worden om zich neer te knielen, maar zij zullen daartoe niet in staat zijn! Hun blik zal angstig neergeslagen zijn en vernedering zal hen bedekken. En waarlijk zij werden opgeroepen om zich neer te knielen, terwijl zij nog gezond waren! > Q. 68:42

 

De Boodschapper van Allah heeft gezegd < Ik zweer bij degene die mijn leven in Zijn Hand houdt! Ik heb bijna bevolen dat ze mij bundels hout zouden brengen en dat, als de oproep tot het gebed weerklinkt, een man aangewezen wordt om de oproep tot het gebed weerklinkt, een man aangewezen wordt om de mensen te leiden (in het gebed), opdat ik ondertussen bij de mensen kon gaan die het gezamenlijke gebed niet bijwonen zonder dat ze daartoe verhinderd worden, om hen en hun huizen in brand te steken! > Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim.