Wees niet terughoudend met dua

De profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Jullie dienen dit niet op te zeggen < O Allah, als U wilt kunt U mij vergeven, als U wilt kun U medelijden met mij hebben. > Hij dient van Allah datgene te vragen wat hij wilt en niet terughoudend te zijn met het vragen, wat er is niets wat Allah kan tegenhouden om zijn dua niet te beantwoorden. > door Al-Bukhari en Muslim

 

Abu Hurayra r.a. berichtte dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Een sterke gelovige is beter en geliefde bij Allah dan een zwakke en het goede is in beide. Houd vast aan wat je tot voordeel strekt. Vraag Allah om hulp en schiet niet tekort. Als je door een ongeluk getroffen wordt, zeg dan niet < Als ik dit en dat maar had gedaan, dan was dit en dat gebeurd. > Maar zeg < Qaddara Lah wa maa sjaa-a fa`al - Allah heeft het (zo) gewild, en Hij doet wat Hij wil. > Want 'als' opent de deur van sjaitaan.

 

De meest deugdelijke dua

< De dua waarin de dienaar vraag < O mijn Allah! Ik vraag U om vergeving en welzijn > is de meest deugdelijke en aanvaardbare dua. > door Ibn-i Mace

 

Beste dua

Abu Hurayrah r.a. berichtte dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Er is geen betere dua die een persoon kan maken dan: Allahumma innie as-aluk al-mu`aafaata fie dunya wal aaghierah - O Allah, ik vraag U om welzijn in dit leven en in (dat van) het hiernamaals.

 

Een dua

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Wie honderd keer per dag zeg < Laa Ilaaha Illallaah, Wahdahu Laa Sharieka Lah, Lah Ul-Molku Wa Lah Ul-Hamd, Wa Huwa `Ala Kulli Shey`in Qadier > (Er is geen ware god behalve Allah alleen; Hij heeft geen deelgenoot. Aan hem behoort de Koninkrijk en aan Hem behoort alle lof, en Hij is tot alles machtig.) voor hem wordt (deze uitspraak) aangemerkt als het vrijlaten van tien slaven. Er worden voor hem honderd goede daden opgeschreven en honderd zondes uitgewist. Bovendien is het voor hem een bescherming tegen de duivel gedurende die dag, totdat de avond aanbreekt. Niemand zal komen met iets beters dan wat hij heeft gezegd, behalve iemand die meer dan dat heeft gedaan. > door Al-Bukhari [3293]

 

Dua van een zieke

< Vraag om de dua van de zieke wanneer je hem opzoekt. De dua van een zieke is net als een dua van de engelen. > door Ibn-i Mace

 

Wees niet hoogmoedig en doe een dua

< En jullie Heer zei < Roept mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorzeker, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen zullen de Hel binnengaan als vernederen. > Q40:60

 

Kenmerk van een dua

< Er is geen moslim op aarde die een dua richt tot Allah zonder dat Hij hem verhoort of een vergelijkbaar kwaad van hem verwijdert. > door Ahmad (1079) en At-Tirmidhi (3573). Door Al-Albani geklasseerd als authentiek (Sunan at-Tirmidhi)

 

 

Islambronnen

Bronnen

Contact