Islambronnen

Bronnen

Contact

< Hij (Allah) heeft aan jou (Muhammed) het Boek (Quran) met de waarheid gezonden, bevestigend wat daaraan voorafgegaan was, en Hij zond de Taurat en de Indjil neer, hiervoor, als Leiding voor de mensen, en Hij deed de Furqan* neerdalen. Voorwaar, degenen die niet in de Tekenen van Allah geloven, voor hen is er een strenge bestraffing. En Allah is Almachtig, Bezitter van de Vergelding. > Q. 3:3-4

* Furqan: de Onderscheider tussen de Waarheid en de valsheid.

 

Hoe komt de openbaring?

Overgeleverd van `Aisha r.a. dat Al-Haarith Ibn Hisham aan de profeet s.a.w.s vroeg < Hoe komt de openbaring tot u? > Hij antwoordde < Op verschillende manieren. Soms komt de Engel (met de openbaring) als het rinkelen van een bel. Deze staat houdt pas op nadat ik heb bevat wat hij (de Engel) heeft gezegd. Dit ervaar ik als de zwaarste vorm (van openbaring). Soms komt de engel echter tot mij in de gedaante van een man en spreekt tot mij. Ook dan bevat ik wat hij heeft gezegd. > door Al-Bukhari [3215]

 

Geen tegenstrijdigheden in de Kuran

< Denken zij dan niet na over de Koran? En wanneer (die) niet van bij Allah geweest was, dan zouden zij daarin vele tegenstrijdigs vinden. > Q. 4:82

 

Allah daagt mensen uit

< Zeg (O Muhammed) < Als de mensen en de Djin`s zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Koran te maken; dan kunnen zij niet het daaraan gelijke komen, zelfs al zouden zij elkaars hulp zijn. > Q. 17:88

 

Het bewijs dat de Quran niet gewijzigd kan worden

< En het Woord van jouw Heer is tot voltooiing gekomen en waarachtigheiden rechvaardigheid. Niemand kan Zijn Woorden veranderen. En hij is de Alhorende, de Alwetende. > 6:115

 

Wees stil tijdens de Koran recitaties

< En als de Koran wordt voorgedragen, luistert er dan naar en zwijgt hopelijk zullen jullie begenadigd worden. > Q. 7:204

 

Muhammed s.a.w.s. in de Taurat en Indjil

< (Zij zijn) degenen die de boodschapper van Allah volgen, de ongeletterde profeet waarover bij hen, in de Taurat en in de Indjil, geschreven is. Hij beveelt hun het behoorlijke en verbiedt hun het verwerpelijke, en hij staat hun de goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen En hij bevrijdt hun van hun lasten en van de boeien die op hen rustten. Degene die hem geloven, hem bijstaan en hem helpen en die het Licht (de Qoran) volgen dat met hem is neergezonden, zij zijn degenen die welslagen. > Q. 7:157

 

 

 

 

 

Belangrijkste Aayah uit de Quran

Oebayy ibn Ka`b r.a. berichtte dat de profeet s.a.w.s. eens aan hem vroeg < Wat is de belangrijkste Aayah in Allahs Boek? Oebayy antwoordde < Allah en Zijn boodschapper weten dit het best. > De profeet stelde hem nog een aantal keer dezelfde vraag, en iedere keer gaf Oebayy hetzelfde antwoord. Maar uiteindelijk zei Oebayy < Dat is Aayat Al-Koersie. > De profeet was blij met dit antwoord en zei < Moge deze kennis jou voorspoed schenken, o Abu Al-Moendzir. > Overgeleverd door Muslim, Ahmed e.a.

 

Grootste vers in de Quran

Oebay ibn Ka`ab verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. aan hem vroeg < O Abu Moendhir, weet jij welk Vers van wat je van het Boek van Allah geleerd hebt het grootste is? > Ik antwoordde < Het troonvers* > Hij sloeg mij op de borst en zei < O Abu Moendhir, gefeliciteerd met je kennis. > Door Muslim

* Zie Q. 2:255

 

Mooiste surah uit de Quran

Abu Sa`ied Raafi` verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. tegen hem zei < Zal ik jou voordat jij uit de moskee weggaat leren wat de grootste Surah uit de Qoran is? > Hij nam mijn hand en toen wij bijna de moskee uitgelopen waren, zei ik < O Booschapper van Allah, je zei mij < Zal ik je leren wat de grootste Surah in de Qoran is? > Hij antwoordde < (Het is) 'El-Hamdullilahi Rabbil-`Alemien' dat de zeven geprezen versen (in surah Al-Fatihah) omvat en de Glorieuze Quran genoemd wordt, die mij geschonken is. > Door Bukhari

 

Ichlaas reciteren gelijk aan één derde van de Quran reciteren

Abu Hurairah verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Het reciteren van surah al-Ichlaas staat gelijk aan (het reciteren van ) één derde van de Quran. > Door Muslim

 

De beste van jullie

`Othman ibn `Affan verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < De beste van jullie zijn degenen die de Qoran bestuderen en hem onderwijzen.> Door Bukhari

 

Citroen, dadel en basilicum

Abu Musa al-Ash`arie verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Het geval van de gelovige die de Quran reciteert is als en citroen: hij ruikt lekker en smaakt heerlijk. En het geval van de gelovige die de Quran niet reciteert is als de dadel: hij ruikt niet en smaakt heerlijk. En het geval van de hypocriet die de Quran recitert is als basilicum: het ruikt lekker maar smaakt bitter. > Door Bukhari en Muslim