Islambronnen

Bronnen

Contact

Iedereen moet werken

De profeet s.a.w.s. heeft zijn naaste familielid geroepen en hij zei haar <O Fatimah! Werk! Want ik zal je in niets van nut kunnen zijn tegen Allah. > Overgeleverd door Al-Bukhari no. 2753 en Muslim no. 206

 

Iedereen zelfde straf, ongeacht positie

Overgeleverd van `Aisha r.a. dat de Quraish verdrietig waren om de kwestie van de vrouw uit Makhzoem die had gestolen. Daarom zeiden zij < Wie wil er over praten met de boodschapper van Allah s.a.w.s. (en het voor haar opnemen)? Zij zeiden < Niemand durft dat behalve Usamah Ibn Zaid, de lieveling van de boodschapper van Allah. > Hierop ging Usamah met hem praten. De boodschapper van Allah vroeg < Kom je bemiddelen in één van de grenzen (en straffen) van Allah? > Vervolgens stond hij s.a.w.s.. op om te preken en zei < O mensen, degenen die voor jullie waren zijn vernietigd omdat zij als edel persoon onder hen stal, hem vrij spraken. En als een zwak persoon onder hen stal, werd hij gestraft. Bij Allah, als Fatimah de dochter van Muhammed s.a.w.s.. zou stelen, dan zou ik haar hand afhakken. > Door Al-Bukhari [3475]

 

Houd je niet stil bij onrechtvaardigheid

Overgeleverd van Ibn-i Abbas r.a. < De boodschapper van Allah s.a.w.s heeft gezegd < Houd je niet stil wanneer er iemand op een onrechtvaardige manier wordt gedood. De vervloeking zal op de persoon neerdalen die geen moeite heeft gedaan om de gedode persoon te redden. Houd je ook niet stil wanneer een persoon op een onrechtvaardige manier wordt geslagen. De vervloeking zal op de persoon neerdalen die de man niet in bescherming heeft genomen. > Door Taberani, mu`cemu`l-Kebir

 

Wedervergelden

Overgeleverd van Useyd bin Hudayr r.a. < Er was een man van de Ansar die een talent had om mensen te laten lachen. De profeet s.a.w.s. had een keer met een takje in zijn hand op zijn zij geslagen. De man zei hierop < O boodschapper van Allah! Geef mij de gelegenheid om mijn wedervergelding te verrichten! > De boodschapper van Allah gaf hem gelijk en zei < Alstublieft, neem je recht! > De Man < Toen u sloeg, was mijn zij onbedekt. Uw zij is echter bedekt met uw overhemd. > De boodschapper van Allah trok zijn overhemd uit. De man omhelsde meteen de boodschapper van Allah en kuste zijn zij. Hij zei <Dit was mijn intentie (geen wedervergelding, maar uw heilige lichaam kussen) O boodschapper van Allah! >

 

Rechtvaardigheid

< (Op de Dag des Oordeels) zal de beloning van de schuldenaar aan zijn schuldeiser worden gegeven. Wanneer hij geen beloning meer bezit om zijn schuld af te lossen, zal hij de zondes van zijn schuldeiser krijgen (net zolang totdat hij zijn schuld heeft afgelost) > Door Imam Ahmed

 

 

 

Gelijkheid

< En stuur degenen niet weg die in de ochtend en de avond hun Heer aanroepen en Zijn Aangezicht wensen. Jij bent in niets voor hen aansprakelijk en zij zijn in niets voor jou aansprakelijk, stuur jij hen dan weg: dan behoor jij tot de onrechtvaardigen[1]. > Q.6:52

[1] De profeet Muhammed s.a.w.s. werd door een aantal prominenten van de machtigste stam, de Quraisj, benaderd op het moment dat hij in het gezelschap was van een aantal in hun ogen arme en onaanzienlijke mensen. Zij waren o.a. Bilal, `Ammar en Shuhaib. De prominenten van de Quraisj wilden slechts met de Profeet spreken zonder de onaanzienlijke erbij. Toen openbaarde Allah dit Vers.

 

Het recht van een mens

De slaaf heeft het recht om gevoed en gekleed te worden en hij heeft het recht dat hij niet belast wordt met werken die moeilijk zijn voor hem. > Overgeleverd door Muslim, volgens Abu Hurayra.

 

Beloning overeenstemming met de beproeving

Anas r.a. berichtte dat de profeet s.a.w.s. zei < De grootte van de beloning is in overeenstemming met de grootte van de beproeving. Als Allahu wa teala van mensen houdt, beproeft Hij hen. > overgeleverd door At-Tirmidhi e.a. door Albaanie geklasseerd als betrouwbaar (As-Sahiehah 146)