Islambronnen

Bronnen

Contact

Momenten dat een moslim zijn geloof verliest

Er werd overgeleverd dat de Profeet s.a.w.s. gezegd heeft < Als de moslim overspel pleegt, is hij niet meer gelovig op het moment dat hij overspel gepleegd heeft! Als hij steelt, heeft hij geen geloof meer op het moment dat hij gestolen heeft! Als hij wijn drinkt, is hij niet meer gelovig op het moment dat hij gedronken heeft! als hij zich met geweld onrechtmatig een eigendom van een grote waarde toeeigent, enkel om een goede reputatie te krijgen en opdat de mensen hem zouden vrezen, is hij op dat moment zeker geen gelovige meer! > Overgeleverd door Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud en An-Nasai volgens Abu Huraira.

 

Als hij ontucht pleegt, verlaat het geloof hem...

De Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Als de gelovige ontucht pleegt, verlaat het geloof hem en is het als een kleine wolk boven zijn hoofd. Als hij ermee ophoudt en berouw toont, komt het geloof terug bij hem! > Overgeleverd door Abu Dawud, At-Tirmidhi en al-Bayhaqi, volgens Abu Hurayra.

 

Degene die zijn buren niet de zekerheid geeft dat ze beschermd zijn

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Ik zweer bij Allah dat hij geen mu`min is, ik zweer bij Allah dat hij geen mu`min is, ik zweer bij Allah dat hij gen mu`min is. > De metgezellen < Wie is geen mu`min o Profeet? > De Profeet < Degene die zijn buren niet de zekerheid geeft dat ze beschermd zijn van zijn slechte daden en degene in wiens bijzijn je je niet veilig voelt. > Door Al-Bukhari no 6016 en Muslim no. 46

 

Verlies het geloof door het doden van een Moslim

Miqdaad ibn Aswad verhaalt < Ik vroeg aan de Boodschapper van Allah s.a.w.s. < Wat vind u, ik ontmoet een man van de ongelovigen en wij gaan vechten en hij slaat een van mijn handen af met en zwaard, en zoekt dan dekking achter een boom, en zegt < Ik geef mij aan Allah over (dus: ik word moslim). Mag ik hem nog doden, O Boodschapper van Allah, nadat hij dit heeft gezegd? > Hij zei < Dood hem niet. > Ik zei < O Boodschapper van Allah, zelfs nadat hij een van mijn handen heeft afgeslagen en dit daarna zegt? > Hij zei < Dood hem niet, want als je hem doodt zal hij in de positie zijn die de jouwe was voordat je hem doodde, en jij zult in de positie zijn voordat hij de woorden zei die hij zei. > Door Bukhari en Muslim