Islambronnen

Bronnen

Contact

< Zakariyya en Yahya en `Isa en Ilyas: allen behoorden tot de oprechten. > Q. 6:85

 

Het verhaal van Zakariyya, de geboorte van Yahya

< (Dit is) een vermelding van Barmhartigheid van jouw Heer aan Zijn dienaar Zakariyya. (Gedenkt) toen hij zachtjes zijn smeekbeden tot zijn Heer richtte. Hij (Zakariyya) zei < O mijn Heer, voorwaar, mijn botten zijn zwak en mijn haar is grijs glanzed, nooit ben ik, O Heer, teleurgesteld geraakt in mijn smeekbeden tot U. En ik ben bang voor (het ontbreken van) mijn nakomelingen na mij, want mijn vrouw is onvruchtbaar. Dus schenk mij van Uw Zijde een nakomeling. Die van mij zal erven en van de familie van Yaqoeb. Mijn Heer maak hem u welgevallig. > (Allah zei) < O Zakariyya, Wij brengen jou de verheugende tijding van een jongen, Yahya genaamd. Wij gaven niemand eerder deze naam. > Hij (Zakariyya) zei < O mijn Heer, voorwaar, hoe kan ik een jongen krijgen terwijl mijn vrouw onvruchtbaar is? En waarlijk, ik heb een hoge leeftijd bereikt. > Hij (Allah) zei < Zo zal het zijn, jouw Heer zegt: het is makkelijk voor Mij. En voorwaar. Ik heb jou hiervoor geschapen toen jij niets was. > Hij zei < O Mijn Heer, geef mij een Teken. > Hij (Allah) zei < Jouw Teken is dat jij gedurende drie nachten niet zult spreken met de mensen, hoewel jij gezond bent. > Toen kwam hij van de plaats van het gebed naar zijn volk, en gebaarde hen < Looft (Allah`s) glorie in de ochtend en de avond. > Q. 19:2-11

 

< Daar smeekte Zakariyya zijn Heer, en zei < O, mijn Heer, schenk mij van U een goed nageslacht, voorwaar, U bent het die de smeekbede verhoort. > Toen riepen de Engelen tot hem, toen hij in de gebedsruimte (Mihrab) in gebed stond < Voorwaar, Allah brengt jou een verheugende tijding: (de geboorte van) Yahya, als een bevestiging van een Woord van Allah, als een leider, een ingetogene, een Profeet, behorende tot de rechtschapenen. >

Q. 3:38-39