Islambronnen

Bronnen

Contact

< En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht, voor degenen die in staat zijn daarheen op weg te gaan. > Q. 3:97

 

Overgeleverd door At-Tirmidhi en Al bayhaqi: De Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Degene die beschikte over de levensmiddelen en een rijdier om de bedevaart naar het Heilige Huis van Allah te verrichten en dit niet gedaan heeft: moge hij sterven als Jood of Christen. >