Islambronnen

Bronnen

Contact

Zeg nooit pff

< En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niet dan Hem alleen aanbidden en goed zijn tegenover jullie ouders. Als èèn van beiden of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid zeg dan nooit < pff > tegen hen en snauw hen niet af. spreek tot hen met genegenheid! wees zachtmoedig voor hen en nederig en liefdevol en zeg: < Mijn heer, schenk hun genade, zoals zij hadden voor mij toen ze mij opvoedden toen ik klein was! > Q. 17:23-24

 

Beste houding tegenover je moeder

In de Sahih werd overgeleverd dat een man aan de profeet s.a.w.s. vroeg wie de persoon was tegenover wie je de beste houden moet aannemen. De profeet heeft geantwoord: < je moeder! > de man vroeg < en wie daarna? > Hij antwoordde < je moeder! > Hij vroeg opnieuw < en wie dan? > de profeet antwoordde < Je moeder! > hij vroeg: < Wie daarna? > hij antwoordde hem ten slotte: < je vader, en daarna van verwante tot verwante. > Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim, volgens Abu Hurayra.

 

Geen djihaad

Overgeleverd van `Abdullah Ibn `Amr r.a. dat hij heeft gezegd < Er kwam een man naar de profeet s.a.w.s. en vroeg hem toestemming om (deel te nemen aan ) de Djihaad. Hij vroeg < Leven jouw ouders nog? > Hij antwoordde < Ja > Hij zei hierop < Span jezelf in omwille van hen. > Door Al-Bukhari [3004]

 

Vervloeken van ouders

Overgeleverd van `Abdullah Ibn `Amr r.a. dat de profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Eén van de grootste grote zonden is: dat een man zijn ouders vervloekt. > Er werd gevraagd < O boodschapper van Allah, hoe kan iemand nou zijn ouders vervloeken? > Hij antwoordde < Doordat iemand andermans vader uitscheldt en dat de ander dan (op zijn beurt) vervolgens zijn vader uitscheldt. Of dat hij zijn moeder uitscheldt en dat de ander (op zijn beurt) vervolgens zijn moeder uitscheldt. > Door

Al-Bukhari [5973]

 

Wanneer ouders ongelovig zijn

< O jullie die geloven, neemt jullie vaders en jullie broeders niet als leiders wanneer zij ongeloof verkiezen boven geloof. En wie van jullie hen tot leiders maakt: zij zijn degenen die de onrechtplegers zijn. > Q. 9:23

 

Geef in naam van je ouders

< Degene die geld of een goed voor de gunst van Allah aan behoeftige mensen wilt geven, dient dit in naam van zijn moeder en vader te verrichten. Op deze manier zal hij dezelfde, onverminderde beloning krijgen als zijn moeder en vader heeft gekregen. > Door Raamuzu`l Ehadis

 

 

 

Drie handelingen die het meest geliefd zijn bij Allah

`Abdullah ibn Mas`ud verhaalt < Ik vroeg de Boodschapper van Allah < Welke handeling is het meest geliefd bij Allah? > Hij antwoordde < Het gebed op de daarvoor aangegeven tijd verrichten. > Ik vroeg < en daarna? > Hij antwoordde < Goedheid betrachten tegenover de ouders. > En vroeg < En wat daarna? > Hij Antwoordde <Djihaad op de Weg van Allah. > Door Bukhari en Muslim

 

Wie heeft het meest recht op jouw gezelschap?

Abu Huraira verhaalt dat er een man naar de Boodschapper van Allah s.a.w.s. ging en vroeg < O Boodschapper van Allah, wie van de mensen heeft het meeste recht op goed gezelschap van mij ? > Hij antwoordde < Je moeder. > De man vroeg < En wie dan ? > hij antwoordde < Je moeder. > De man vroeg < En wie dan ? > hij antwoordde < Je moeder. > < En wie dan ? > Hij antwoordde < Je vader. > Door Bukhari en Muslim

 

Hoe te handelen jegens ouders die grof zijn

Abu Hurairah verhaalt dat een man zei < O Boodschapper van Allah, het is zo dat ik de banden met mijn naaste familieleden onderhoud, maar zij verbreken ( de band met ) mij; en ik ben zachtmoedig voor hen, maar zij zijn grof tegen mij. > Hij ( de Boodschapper van Allah) zei < Wanneer jij bent zoals jij zegt, dan is het alsof jij hen voedt met hete as, en zolang jij daarmee doorgaat zal jij en helper van Allah tegen hen hebben. > Door Muslim

 

Hij gaat het paradijs niet binnen

Abu Muhammed Djoebaur ibn Moet`im verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Degenen die zijn familiebanden verbreekt, gaat het paradijs niet binnen. > Door Bukhari en Muslim