Islambronnen

Bronnen

Contact

Fluisteringen van satan

Toen de boodschapper van Allah s.a.w.s. werd ondervraagd over de fluisteringen van de duivel zei hij: < Het is een teken van een zuiver geloof > Overgeleverd door Muslim no. 133

 

Afschuwelijk vinden om erover te praten

Op een keer waren mannen komen zeggend tegen de boodschapper van Allah s.a.w.s. < We vinden in onze ziel zaken terug die, mochten we erover spreken, monsterlijk zouden zijn. > (Hebben jullie dit dan teruggevonden) bij jullie zelf? > vroeg hij hen. < Ja zeiden ze. > < Dat is een bewijs van de echtheid van het geloof bevestigde hij. > Overgeleverd door Muslim no. 123 < < als je het afschuwelijk vindt om over datgene te spreken is het een teken van een zuiver geloof, volgens An-Nawawi > >

 

Een hart zonder zonde, wrok, nijd

Ibn Majah overleverd volgens `Abd Allah ibn `Amr die gezegd heeft < De boodschapper van Allah s.a.w.s. werd ondervraagd over de beste van de mensen en hij heeft geantwoord: - Elke persoon die een makhmum (letterlijk schoon en gezond) hart heeft en die waarachtig is in hetgeen hij zegt. - We begrijpen wat < waarachtig in hetgeen hij zegt > betekent, zeiden ze maar wat is dat, een < makhumum > hart? > < Dat is een vroom en zuiver hart; waarin geen zonde, geen wrok en geen nijd is. > Overgeleverd door Ibn Maja 2/1409 no. 4216

 

Zwarte punten op het hart

Hudayfa Ibn Al-Yaman r.a. heeft overgeleverd dat hij de boodschapper van Allah s.a.w.s heeft horen zeggen < De verleidingen worden aan de harten voorgesteld zoals een vloermat: strohalm na strohalm. Elk hart dat doordrongen wordt van een verleiding, zal gekenmerkt worden door een zwart puntje. Elk hart dat een verleiding afweert, zal gekenmerkt worden door een wit puntje, zodat je uiteindelijk twee soorten harten kan onderscheiden: - een hart met een verblindende witheid, dat door geen enkele verleiding zal worden geschaad zolang de hemelen en de aarde bestaan. - een zwart hard met een lichte witheid - mirbad - als een omverworpen pot, dat niet goedkeurt wat behoorlijk is en niet afkeurt wat afkeurenswaardig is, maar slechts wil doordrongen worden van zijn begeertes. > Overgeleverd door Muslim no. 144

 

Niemand van jullie gelooft echt voordat hij wenst...

Anas verhaalt dat de Profeet s.a.w.s. zei < Niemand van jullie gelooft (echt) totdat hij voor zijn broeder hetzelfde wenst als hij voor zichzelf wenst. > Door Bukhari en Muslim