Islambronnen

Bronnen

Contact

< Waarom benaderen jullie de mannen van onder de mensen, en verlaten jullie hen die jullie Heer voor jullie als echtgenotes geschapen heeft? Jullie zijn zeker een overtredend volk. > Q. 26:165