Islambronnen

Bronnen

Contact

Abd-Allah Ibn Mas`oed r.a. heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. gezegd heeft < Hij behoord niet tot de onzen, degene die jammert door zich in het gezicht te slaan, die zijn kleren verscheurt en een gedrag vertoont dat de tijd van de onwetendheid (al jahiliyya) waardig is! > overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim