Islambronnen

Bronnen

Contact

De profeet s.a.w.s. bekritiseerde nooit voedsel

Abu Huraira verhaalt < De Boodschapper van Allah bekritiseerde nooit voedsel; als hij trek had, at hij het; als hij het niet lustte, liet hij het staan. > Door Bukhari en Muslim

 

Niet verzadigd raken van eten

Wahsi ibn Harb verhaalt dat de metgezellen van de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < O Boodschapper van Allah, wij eten, maar wij raken niet verzadigd. > Hij zei Misschien eten jullie apart. > Zij zeiden dat is zo. > Hij vertelde hen < Eet gezamenlijk en spreek de naam van Allah over jullie voedsel uit, het zal voor jullie gezegend zijn. > Door Abu Dawud

 

Eet van de kanten

Ibn `Abbaas verhaalt dat de Profeet s.a.w.s zei < De zegeningen dalen over het midden van het voedsel neer, eet dus van de kanten van de kom en eet niet uit het midden. > door Abu Dawud en Tirmidhi

 

Drink niet in één teug

Ibn `Abbas verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Drink niet in een teug zoals een kameel drinkt, maar drink in twee of drie keer. Spreek de naam van Allah uit wanneer jullie beginnen te drinken en prijs Hem wanneer julie klaar zijn. > Door Tirmidhi

 

Drink niet uit zilveren of gouden bekers

Hudaifa verhaalt < Voorwaar, de profeet verbood ons (het dragen van) zijde en brokaat en het drinken uit gouden en zilveren bekers, en hij zei < Deze zijn voor hen (niet-moslims) in deze wereld en voor jullie in het hiernamaals. > door Bukhari en Muslim

 

Dank en loof Allah bij het eten

Anas verhaalt dat de Profeet s.a.w.s. zei < Voorwaar, Allah is zeker behaagd wanneer een dienaar van Allah voedsel eet en hem dan dankt, en wanneer hij een drank drinkt en Hem dan looft. > door Muslim

 

Toegestane voedsel

Paardenvlees

< Overgeleverd van Asam` r.a. dat zij heeft gezegd < Wij hebben ten tijde van de Boodschapper van Allah s.a.w.s., toen wij in Al-Madienah waren, een paard geslacht en hebben het opgegeten. > door Al-Bukhari [5511]

 

Staand drinken

Overgeleverd van `Ali r.a. dat hem naar de deur van het plein (van de Moskee) water werd gebracht en dat hij (dat) staand dronk. Hij zei < Sommige mensen hebben een afkeer tegen staand drinken, terwijl ik de Profeet s.a.w.s. heb zien doen zoals jullie mij net zien doen. > door Al-Bukhari [5615]

 

Nagaan of de naam van Allah is genoemd

De Boodschapper van Allah s.a.w.s. werd gevraagd: < We krijgen wel eens vlees, maar we weten niet of zij de naam van Allah genoemd hebben. Mogen we het eten? > En de profeet antwoordde < Zeg Bismillah en eet. >

 

 

 

Verboden voedsel

Opsomming van verboden voedsel

< Verboden voor jullie zijn het kadaver, het bloed en het vlees van het varken en hetgeen waarover anders (dan de Naam) van Allah is uitgesproken, het gewurgde, het geslagene, het gevallene, het gestokene en dat waar de wilde dieren van gevreten hebben - behalve wat jullie geslacht hebben - en (verboden is) wat op de afgodsaltaren geslacht is en wat jullie met pijlen verloten. Dat is een zware zonde. Op deze dag wanhopen degenen die ongelovig zijn aan (de bestrijding van) jullie godsdienst. Vreest hen niet, maar vreest Mij. Vandaag hen Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen. En wie door honger gedwongen is, zonder neiging tot zonde: Allah is dan Vergevensgezind, Meest Barmhartig.. Zij vragen jou wat hun toegestaan is. Zeg < Jullie toegestaan zijn alle goede (soorten voedsel) en wat jullie krijgen met behulp van roofdieren die jullie leren (vangen)[1] zoals Allah jullie leerde. > Eet van wat zij voor jullie gevangen hebben, en spreekt er de Naam van Allah over uit (bij het loslaten van de afgerichte dieren) En vreest Allah. Voorwaar, Allah is snel in het opmaken van de afrekening. Op deze dag zijn alle goede (zaken) voor jullie toegestaan gemaakt, en het voedsel (geslachte dieren) van de Lieden van de Schrift is jullie toegestaan en jullie voedsel is hun toegestaan. (Toegestaan om mee te trouwen zijn:) de eerbare vrouwen onder de gelovige vrouwen en de eerbare vrouwen onder degenen die de Schrift vóór jullie gegeven is; indien jullie hun hun bruidschatten geven, in eerbaarheid handelen en niet in ontucht en neemt geen minnaressen. En degene die het geloof verwerpt: zijn werk draagt waarlijk geen vrucht en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers. > Q.5:3-5

 

Ezelvlees

Overgeleverd van Jabir Ibn `Abdullah r.a. dat hij heeft gezegd < De Profeet s.a.w.s. heeft op de dag van (de slag om) Khaibar ezelvlees verboden en hij heeft paardenvlees toegestaan. > door Al-Bukhari[5524]

 

Roofdier met slagtanden

Overgeleverd van Abu Tha`labah Al-Khushaniy r.a. dat hij heeft gezegd < De Profeet s.a.w.s. heeft verboden om (het vlees) te eten van een roofdier met slagtanden. > door Al-Bukhari[5530]

 

Drinken uit de mond

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. dat hij heeft gezegd < De Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft verboden dat iemand drinkt uit de mond van een waterzak of een waterkruik, en dat iemand zijn buurman verhindert om een paal in (de muur van) zijn huis te planten. > door Al-Bukhari[5627]

 

In geval van nood

< Voorwaar, Hij heeft jullie het kadaver en het bloed en het vlees van het varken en hetgeen waarover anders dan (de Naam van) Allah afgeroepen is verboden. En wie ertoe genoodzaakt is, zonder begeerte en zonder overdrijving: voorwaar, Allah is dan Vergevensgezind, meest Barmhartig. > Q.16:115

 

Eten verkregen van oneerlijke winsten

De profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Elke vlees dat groeit van oneerlijk verkregen winsten, verdient het meer om angeraakt te worden door het Hellevuur... > door At-Tabaranie in Al-Kabier, 19/316; zie ook Sahieh Al-Djaamie 4495