Islambronnen

Bronnen

Contact

< Voorwaar, degenen die de eerbare, onschuldige, gelovige vrouwen beschuldigen (van ontucht) zijn vervloekt op de wereld en in het Hiernamaals. En voor hen is er een geweldige bestraffing. Op die Dag zullen hun tongen, hun handen en hun voeten tegen hen getuigen over wat zij deden. >

Q. 24:23-24