Islambronnen

Bronnen

Contact

< En toen zij vergaten waarmee zij gewaarschuwd waren, openden wij voor heb vervolgens de poorten naar alle zaken; zozeer dat toen zij blij waren met wat hun geschonken was, wij hen plotseling bestraften en zij daarop wanhopig werden. > Q. 6:44

 

De boodschapper van Allah s.a.w.s. had de gewoonte om Allah aan te roepen en te zeggen < O, U die de harten omkeert! Maak onze harten sterk in Uw godsdienst! > er werd hem gevraagd < O profeet van Allah! Vrees je (de afdwaling) voor ons? > Hij zei < de harten bevinden zich tussen twee Vingers van de Barmhartige, Hij keert ze om zoals Hij wil! > Overgeleverd door At-Tirmidhi, volgens Aboe Hurayra