Islambronnen

Bronnen

Contact

< De Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd <Allah heeft de vrouwen die op mannen proberen te lijken vervloekt. Allah heeft de mannen die op vrouwen proberen te lijken vervloekt. > overgeleverd door Al-Bukhari, Aboe Dawud, An-Nasai, At-Tirmidhi en ibn Majah, volgens Ibn `Abbas