Islambronnen

Wij maken geen onderscheid tussen de profeten

<Zeg <Wij geloven in Allah en in wat er tot ons neergezonden is en in wat er neergezonden is aan Ibrahim en Ismail, Ishaq, Yaqoeb en de kinderen van Yaqoeb (al Asbath) en in wat er aan Musa, `Isa en de Profeten van hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie van hen dan ook en wij hebben ons aan Hem overgegeven.> Q. 3:84

 

<Voorwaar, Wij hebben aan jou geopenbaard zoals Wij aan Noeh en de Profeten na hem openbaarden. En Wij openbaarden aan Ibrahim en Isma`il en Ishaq en Ya`qoeb en de kinderen (van Ya`qoeb) en `Isa en Ayyoeb en Yoenoes en Haroen en Soelaiman. En wij gaven Dawud de ZAbur.> Q4:163

 

<Wij schonken hem (Ibrahim) Ishaq en Ya`qoeb, allen leidden Wij, en ervóór leiden wij Noeh, en van zijn nageslacht Dawud en Soelaiman en Ayyoeb en Yoesoef en Musa en Haroen: zo belonen wij de weldoeners. En Zakariyya en Yahya en `Isa en Yoenoes en Loeth: allen hebben wij boven de wereldbewoners bevoorrecht. En van hun vaderen en hun nageslacht en hun broeders: Wij hebben hen verkozen en Wij leidden hen op een recht Pad. Dit is de Leiding van Allah, waarmee hij van Zijn dienaren leidt wie hij wil, maar als zij deelgenoten (aan Allah) toegekend hadden, was wat zij plachten te doen voor hen vruchteloos geworden. Zij zijn degenen die wij de schrift en de Wijsheid en het Profeetschap gaven en indien zij er ongelovig aan zijn: waarlijk, wij vertrouwen het toe aan een volk dat er niet ongelovig aan is. Zij zijn degene die Allah leiding gaf: volgt dus hun leiding. Zeg <Ik vraag U er geen beloning voor, het is slechts een vermaning voor de werelden.> Q 6:84-90

 

<En wij schonken hem (Ibrahim) Ishaq en Ya`qoeb, allen leidden Wij, en ervóór leiden wij Noeh, en van zijn nageslacht Dawud en Soelaiman en Ayyoeb en Yoesoef en Musa en Haroen: en zo belonen Wij de weldoeners. En Zakariyya en Yahya en `Isa en Ilyas: allen behoren tot de oprechten. En Isma`il en Al Yasa` en Yoenoes en Loeth: allen hebben Wij boven de wereldbewoners bevoorrecht. En van hun vaderen en hun nageslacht en hun broers: Wij hebben hen verkozen en Wij leidden hen op een recht Pad. Dit is de Leiding van Allah, waarmee Hij van Zijn dienaren leidt wie Hij wil, maar als zij deelgenoten (aan Allah) toegekend hadden, was wat zij plachten te doen voor hen vruchteloos geworden. Zij zijn degenen die wij de Schrift en de wijsheid en het Profeetschap gaven indien zij er ongelovig aan zijn: Waarlijk, wij vertrouwen het toe aan een volk dat er niet ongelovig aan is.> Q. 6:84-90

 

Degene die niet in de Profeten gelooft zal bestraft worden

<Heeft het bericht hun niet bereikt over degenen vóór hen: het volk van Noeh, en de `Ad en de Tsamoed, en het volk van Ibrahim, en de bewoners van Medyan en de bewoners van de geruïneerde steden? Hun boodschappers waren tot hen gekomen met duidelijke bewijzen. En Allah heeft hen nimmer onrecht aangedaan, maar zij hebben zichzelf onrecht aangedaan.> Q. 9:70

 

< En zo hebben Wij voor iedere Profeet een vijand gemaakt; satans van onder de mensen en de Djin`s, zij fluisteren elkaar fraaie woorden in om (de mensen te misleiden. En als jouw Heer het gewild had, dan zouden zij het niet hebben gedaan, laat hen daarom en wat zij verzinnen. > Q. 6:112

 

 

Bronnen

Contact