Islambronnen

Betekenis van Islam, iman, mu`min

Islam is een Arabisch woord dat verschillende betekenissen heeft, zoals onderwerping, overgave en gehoorzaamheid. Als godsdienst houdt Islam de volledige onderwerping en gehoorzaamheid aan Allah in. Het Arabische woord 'imaan' betekend geloven en volledig vertrouwen hebben in. mu`min (gelovige) is iemand die gelooft in de eenheid van Allah, Zijn eigenschappen en Zijn wet, in een geopenbaarde richtlijn en in de beloning van het goede en de bestraffing van het kwaad.

(A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 7)

 

La Ilaaha illAllah'

La Ilaaha' dat wil zeggen: Geen God, dier of ding verdient het om aanbeden te worden. Iemand die in la Ilaaha illAllah gelooft heeft een brede levensvisie. Zijn maatstaf is geloven in God de Schepper. 'illAllah' dat wil zeggen: Hij is Allah, de Almachtige God, Heer van alle werelden en onvergelijkelijk verheven boven Zijn schepping. Daardoor ervaart hij een band met alle dingen, want allen hebben als gemeenschappelijke factor dat zij toebehoren aan dezelfde Heer. Niets is de gelovige vreemd, want waarheen hij zijn blik ook richt of met wie hij ook in aanraking komt, het is onderworpen aan dezelfde Meester Hierdoor is hij niet partijdig en beperkt zijn genegenheid en sympathie niet tot een enkele groep. Zijn blik verbreedt zich totdat zijn geestelijke horizon de gehele schepping omvat. Geen atheïst of aanbidder van afgoden kan een zo ruime levensvisie ontwikkelen en zo veel gevoel hebben voor zijn medeschepselen.

(A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 62)

 

 

Bronnen

Contact