Islambronnen

Bronnen

Contact

Sharia

Oog om oog

<En Wij hebben daarin voor hen voorgeschreven: dat een ziel voor een ziel , een oog voor een oog, een neus voor een neus, een oor voor een oor, een tand voor een tand (vergolden wordt), en bij wonden geldt (ook) vergelding (Qishash). En wie het kwijtscheld: het is voor hem een uitwissing (van zijn zonden). En wie niet oordeelt met wat Allah neergezonden heeft: zij zijn het die de onrechtvaardigen zijn!> (5:45)

 

Mate van bestraffing

<En wanneer jullie bestraffen, bestraft dan in overeenstemming met wat jullie aangedaan is. Maar als jullie geduldig zijn is dat zeker beter voor de geduldigen.> (16:126)