Islambronnen

Bronnen

Contact

De Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Allah de Allerhoogste zegt < Als iemand getuigt van vijandigheid tegenover één van Mijn toegewijde dienaren, zal Ik in oorlog zijn met hem. > Overgeleverd door Al-Bukhari.