Islambronnen

Bronnen

Contact

< En reinig jouw kleding! > Q. 74:4

 

De Profeet s.a.w.s. liep op een dag twee graven voorbij en zei: < Hier liggen twee personen die gestraft worden: ze worden niet gestraft voor ernstige zaken... of toch! de eerste zaaide onenigheid tussen de mensen door kwaadsprekerij, terwijl de ander zich niet beschermde tegen urinespatten en zich niet schoon veegde. > overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim

 

De Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Pas op voor urine(dat deze niet op jullie kleren spat) want over het algemeen is de bestraffing van het graf daaraan te wijten! > overgeleverd door AD-Daraqoetni