Islambronnen

Bronnen

Contact

< Voorwaar, Allah verkoos Adam en Noeh en de familie van Ibrahim en familie van Imran boven de (andere) wereldbewoners. Zij zijn afstammelingen van elkaar, en Allah is Alhorend, Alwetend. Toen de vrouw van Imran zei < Mijn Heer, voorwaar, ik wijd bij belofte aan U wat er in mijn buik is, aanvaard het van mij Voorwaar, U bent de Alhorende, de Alwetende. > En toen zij haar gebaard had zei zij < Mijn Heer, ik heb haar gebaard, (het is) een meisje, > - en Allah wist het best wat zij gebaard had - < en het mannelijke is niet als het vrouwelijke. En voorwaar, ik heb haar Meryem genoemd, en ik smeek U haar en haar nakomelingen te beschermen tegen de vervloekte Satan > Q. 3:33