Islambronnen

Bronnen

Contact

<Voorwaar, Wij hebben aan jou geopenbaard zoals Wij aan Noeh en de Profeten na hem openbaarden. En Wij openbaarden aan Ibrahim en Isma`il en Ishaq en Ya`qoeb en de kinderen (van Ya`qoeb) en `Isa en Ayyoeb en Yoenoes en Haroen en Soelaiman. En wij gaven Dawud de ZAbur.> Q. 4:163

 

Het verhaal van Yoenoes, de vis

< En voorwaar, Yoenoes behoort zeker tot de gezondenen. (Gedenkt) toen hij wegliep naar het volgeladen schip. Toen lootte hij (om een plaats erop) en hij behoorde tot de verliezers. Toen slokte de vis hem op en hij verweet zichzelf. En als hij niet tot degene die de Glorie van Allah prezen behoord had. Zou hij zeker in zijn buik zijn gebleven. tot de Dag waarop zij worden opgewekt. Toen wierpen wij hem eruit, op een kale vlakte, en hij was ziek. En Wij deden over hem een boom groeien met veel bladeren. En Wij zonden hem naar een honderdduizendtal (volgelingen) of meer. > Q. 37:139-147

 

<Was er maar een stad geweest, naast die van het volk van Yoenoes, die geloofde, opdat haar geloof haar zou baten. Toen zij (het volk van Yoenos) geloofden, namen Wij de bestraffing van de vernedering in het wereldse leven weg, en schonken Wij hen genietingen tot een bepaalde tijd.> Q. 10:98