Islambronnen

Bronnen

Contact

< En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niet dan Hem alleen aanbidden en goed zijn tegenover jullie ouders. Als èèn van beiden of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid zeg dan nooit < pff > tegen hen en snauw hen niet af. spreek tot hen met genegenheid! wees zachtmoedig voor hen en nederig en liefdevol en zeg: < Mijn heer, schenk hun genade, zoals zij hadden voor mij toen ze mij opvoedden toen ik klein was! > Q. 17:23-24