Islambronnen

Bronnen

Contact

< …En dood elkaar niet. Voorwaar, Allah is voor jullie Meest Barmhartig. En wie dat op vijandige en onrechtvaardige wijze doet, zullen Wij in de hel werpen: dat is gemakkelijk voor Allah. >

Q. 4:29-30