Islambronnen

Alle grote Godsdiensten genoemd naar iemand, behalve islam.

Alle grote godsdiensten zijn genoemd naar de grondleggers of naar de naties waaruit zij geboren werden. Bijvoorbeeld het Christendom is genoemd naar Jezus Christus; het boeddhisme naar de oprichter Guatama Buddha; het Zoroastrianisme naar Zoraster, ofwel Zarathustra, en het Jodendom ontleent haar naam aan de stam Judah uit de streek Judea, waar het ontstond. Een zelfde patroon is te herkennen bij andere godsdiensten. Een uitzondering hierop vormt de islam. deze godsdienst is niet genoemd naar een bepaalde persoon of gemeenschap. Het woord "Islam" heeft die beperking niet, want het behoort niet toe aan een bepaalde persoon, land of volk. Het is geen voortbrengsel van een menselijke geest, noch richt het zich tot een bepaalde ras. Het is een universele religie en het doel er van is de houding en de eigenschap van "islam" in de mens te ontwikkelen. "Islam is dus een benaming die een bepaalde eigenschap beschrijft. Degene die deze eigenschap bezit, tot welk ras, gemeenschap, land of clan hij ook moge behoren, is een "moslim". Volgens de Koran, het heilige boek van de moslims, zijn er in elk tijdvak wel zuivere en rechtschapen mensen geweest , die deze eigenschap bezaten, en al deze mensen waren dus moslim.

(A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 7)

 

 

 

Bronnen

Contact