Niemand kan iets zonder toestemming van Allah

< …En weet dat de hele gemeenschap, mocht zij akkoord gaan om je het goede te geven, jou dit slecht zal geven in de mate die Allah jou had toegewezen. En mocht de hele gemeenschap zich verzamelen om jou kwaad te berokkenen, dan zou zij je in niet kunnen schaden, behalve in hetgeen Allah heeft voorgeschreven voor jou. Zeker de pennen zijn opgeheven en de inkt van de bladen is opgedroogd. > Overgeleverd door Muslim.

 

Stop niet met het verrichten van goede daden

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Zeker, iemand werkt en verricht werkelijk de daden van degenen die voor het Paradijs bestemd zijn, tot de afstand tussen hem en het Paradijs slechts een el is. Toch zorgt hetgeen werd voorgeschreven in zijn lot ervoor dat hij plotseling handelt als iemand die voor de Hel bestemd is en hij zal daar daadwerkelijk belanden! > Overgeleverd door Al-Bukhari, volgens Abu Hurayra.

 

Einde is onzeker

Sahl Ibn Sa`d As-Sa`idi r.a. heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. gezegd heeft < Zeker, een man kan werken en daden verrichten die typisch zijn voor de mensen van de Hel, terwijl hij in werkelijkheid (door de voorbestemming) in het Paradijs zal verblijven! En een man kan werkelijk handelen zoals de mensen die voor het Paradijs bestemd zijn, terwijl hij in werkelijkheid behoort tot de mensen van de Hel! De daden kunnen heel zeker slechts beoordeeld worden volgens hun einde! > Overgeleverd door Al-Bukhari

 

Voorbeschikking

Overgeleverd van Anas Ibn Maalik r.a. dat de profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Allah (de verhevene) heeft een Engel belast met de baarmoeder die zegt < O mijn Heer, een druppel (heeft U geschapen); o mijn Heer, een vleesklomp. > Als Allah vervolgens wenst dat zijn schepping voltooid wordt, vraagt hij (de Engel) < Ongelukkig of gelukkig? Wat is zijn levensvoorziening? Wat is zijn (levens)termijn? Vervolgens wordt dat opgeschreven in de buik van zijn moeder. > Door

Al-Bukhari [318]

 

Schepping en voorbeschikking

Overgeleverd van `Abdullah Ibn Mas`oed r.a. dat hij heeft gezegd < De Boodschapper van Allah - die de eerlijke en de geloofwaardige is - heeft ons verteld < De schepping van een ieder van jullie wordt in de baarmoeder van zijn moeder veertig dagen verzameld als een (sperma) druppel. Daarna is hij net zo lang als een bloedklonter. Daarna is hij net zo lang als een vleesklomp. Vervolgens zendt Allah een Engel, die vier opdrachten krijgt. Er wordt tegen hem gezegd < Schrijf zijn daden op, zijn levensvoorziening, zijn levenseinde en of hij ongelukkig of gelukkig zal zijn. Vervolgens wordt de levensadem in hem geblazen. Dus een man onder jullie kan (goede) daden verrichten, totdat tussen hem en het paradijs slechts een armlengte (afstand) blijft. Vervolgens wordt hij ingehaald door zijn boek (dat voor hem is verschreven)en verricht de daden van de bewoners van het vuur. Her kan ook (slechte) daden verrichten, totdat tussen hem en het vuur slechts een armlengte (afstand) blijft. Vervolgens wordt hij ingehaald door zijn boek (dat voor hem is voorgeschreven) en verricht de daden van de bewoners van het paradijs. > Door Al-Bukhari [3208]

 

 

 

Islambronnen

Bronnen

Contact

Zeg niet < had ik het maar anders gedaan >

Overgeleverd van Ebu Hurayra r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < In het geval van een gebeurtenis dien je niet < Als ik het zus en zo had gedaan, zou het anders uitgepakt hebben > te zeggen. Zeg daarom < Allah heeft dit zo gewild en zodoende heeft Hij het zo gedaan >, zodat je de satan geen kans geeft om jou te bedriegen. > Door Muslim no. 2664

 

Het lot is al bepaald, hoef ik nu niets te doen?

Overgeleverd van Ali r.a. < De profeet s.a.w.s. was naar een begrafenis gegaan. Hij nam een stokje in zijn handen en begon het op de grond te slaan. Hij zei < Er is geen enkel persoon wiens plek in de Cennet en Cehennem niet van tevoren is bepaald. > Hierop vroegen de metgezellen < O boodschapper van Allah, dienen wij ons dan niet bij ons lot neer te leggen, Allah te vertrouwen en geen daden meet te verrichten? (want ons lot is toch al bepaald, dus hoeven we niets te doen). > De boodschapper van Allah gaf deze verklaring < Nee, ga verder met het verrichten van daden. Iedereen zal datgene bereiken waar hij voor geschapen is (door er aan te werken). Het volk van het geluk zal slagen om een goed eind te bereiken door het verrichten van goede daden. Het volk van het slechte zal slechte daden verrichten en een slecht eind bereiken. > Door Al-Bukhari

 

Het ik het maar zo gedaan

Abu Hurayra r.a. berichtte dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Een sterke gelovige is beter en geliefde bij Allah dan een zwakke en het goede is in beide. Houd vast aan wat je tot voordeel strekt. Vraag Allah om hulp en schiet niet tekort. Als je door een ongeluk getroffen wordt, zeg dan niet < Als ik dit en dat maar had gedaan, dan was dit en dat gebeurd. > Maar zeg < Qaddara Lah wa maa sjaa-a fa`al - Allah heeft het (zo) gewild, en Hij doet wat Hij wil. > Want 'als' opent de deur van sjaitaan.