Bruidschat

< En geeft de vrouwen hun bruidsschatten als een schenking, maar wanneer zij zo goed voor jullie zijn iets ervan (van de bruidschat terug te geven): eet er dan met plezier en welbehagen van. > Q.4:4

 

Verbod op doden van vrouwen en kinderen

Overgeleverd van Ibn-i Omar r.a. < In één van de oorlogen tegen de niet-gelovigen, waarin de boodschapper van Allah s.a.w.s. had deelgenomen, werd het lijk van een vrouw gevonden. Na dit voorval heeft de boodschapper van Allah het doden van vrouwen en kinderen verboden verklaard. > Door Al-Bukhari/Cihad, Muslim/Cihad, Tirmidhi/Cihad en Abu Dawud/Cihad

 

Parfum

De boodschapper van Allah s.a.w.s. < Elke vrouw die perfum opdoet en dan uitgaat tussen de mensen zodat zij haar geur kunnen ruiken is een zanieyah (overspelpleegster). > Door Imaam Ahmad, 4/418; zie ook Sahieh Al-Djaamie 105

 

Kenbaar maken van je vrouwzijn

Overgeleverd van `Aisha r.a. < Een vrouw had achter een gordijn een brief geschreven en dit aan de boodschapper van Allah s.a.w.s. gereikt. De boodschapper van Allah trok zijn hand onmiddellijk terug en zei < Is deze hand van een man of van een vrouw? (Het is niet duidelijk) > Ze zeiden dat de hand van een vrouw was. Hij zei < Als jij een vrouw was, zou jij de kleur van je nagels met henna (verven) veranderen. > Door Abu Dawud en Nasai

 

Beloning voor een zwangere vrouw

Overgeleverd van Omar r.a. < De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Een vrouw zal gedurende haar zwangerschap, bevalling en borstvoeding periode beloning krijgen alsware zij die periode met meditatie heeft doorgebracht. Wanneer zij in deze periode komt te overlijden zal zij het martelaarschap verkrijgend. > Door Taberani

 

Aanraken van vreemde vrouwen

Overgeleverd van Ma`kil bin Yesar r.a. dat de profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Men kan beter een ijzeren naald in zijn hoofd krijgen dan dat men een vrouw aanraakt die voor hem haram is. > Door Taberani

 

Ziekte kan jou een plaats in het paradijs bezorgen

`Ata ibn Abi Rabab r.a. berichtte dat ibn `Abbas r.a. aan hem vroeg < Wil je een vrouw van de mensen van het paradijs zien > Hij zei < Zeker (wil ik dat) > ibn `Abbas zei toen < Het is deze zwarte vrouw. Ze kwam bij de profeet s.a.w.s en zei < Ik heb (epileptische) aanvallen, waardoor ik onbedekt raak, vraag dus aan Allah om mij te genezen. > Hij zei < Wees geduldig als je wilt, en Allah zal je het paradijs schenken. Of, als je het wenst, zal ik aan Allah vragen om je te genezen. > Zij antwoordde < Ik zal geduldig zijn! Maar ik raak onbedekt (omdat ik val), dus vraag aan Allah dat ik niet meer onbedekt raak. > En dit deed hij. > Door Al-Bukhari, Muslim e.a.

 

Menstruatie

< Zij vragen jou over de menstruatie (Haid) zeg < Dat is een onreinheid, vermijdt daarom (seksueel contact met) de vrouwen gedurende de ongesteldheid. En nadert hen niet totdat zij rein zijn. Wanneer zij zich dan gereinigd hebben, dan mogen jullie tot hen komen, zoals Allah jullie bevolen heeft. Voorwaar, Allah heeft de berouwvollen lief en hij heeft hen lief die zich reinigen. > Q2:223

 

Islambronnen

Bronnen

Contact

Toegestane vrouwen voor Moslims

< Op deze dag zijn alle goede (zaken) voor jullie toegestaan gemaakt, en het voedsel (geslachte dieren) van de Lieden van de Schrift is jullie toegestaan en jullie voedsel is hun toegestaan. (Toegestaan om mee te trouwen zijn:) de eerbare vrouwen onder de gelovige vrouwen en de eerbare vrouwen onder degenen die de Schrift vóór jullie gegeven is; indien jullie hun hun bruidschatten geven, in eerbaarheid handelen en niet in ontucht en neemt geen minnaressen. En degene die het geloof verwerpt: zijn werk draagt waarlijk geen vrucht en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers. > Q.5:5

 

Het alleen reizen van vrouwen

Overgeleverd van Ibn `Abbaas r.a. dat hij de profeet s.a.w.s. heeft horen zeggen < Het is niet toegestaan voor een man om zich afgezonderd met een vrouw te bevinden. En het is niet toegestaan voor een vrouw om te reizen, behalve in het bijzijn van een Mahram. > Hierop stond een man op en vroeg < O boodschapper van Allah, ik heb mij ingeschreven voor die en die strijd en mijn vrouw is vertrokken naar de Hadj? > Hij antwoordde < Ga en verricht de Hadj met je vrouw. > Door

Al-Bukhari [3006

 

Meeste helbewoners zijn vrouwen

Overgeleverd van `Imran Ibn Husain r.a. dat de profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Ik heb in het Paradijs gekeken en zag dat de meeste van haar bewoners bestaan uit armen. En ik heb in het vuur gekeken en zag dat de meeste van haar bewoners bestaan uit vrouwen. > Door Al-Bukhari [3241]

 

Tatoeëren en haarstukjes

Overgeleverd van Abu Hurayra ra. dat de profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Allah heeft (de volgende vrouwen) vervloekt < Zij die haar verlengt met ander haar en zij die erom vraagt, en zij die tatoeëert en zij die erom vraagt. > Door Al-Bukhari [5933]

 

Hoofddoek, geluid makende schoenen

< Zeg tot de gelovige mannen zodat zij hun ogen neergeslagen houden en dat zij hun passie beheersen. Dat is reiner voor hen. Voorzeker, Allah is wel op de hoogte van hetgeen zij doen. En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passie beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen er van zichtbaar moet zijn, en dat haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot of haar broeders, of de zonen van haar broeders of de zonen van haar zusters of haar vrouwen of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. > Q. 24:30-31

 

Een Harame vorm van rouw is rouwen langer dan drie dagen, behalve voor echtgenoot

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Het is Haram voor vrouwen, die in Allah en de laatste Dag geloven, langer voor een overledene te rouwen dan drie nachten, behalve voor hun echtgenoot (waarvoor de rouwperiode) vier maanden en tien dagen is. > Overgeleverd in het boek 'de begrafenis" in de Sahih van Al-Bukhari