Islambronnen

Bronnen

Contact

< En de dief en de dievegge: hak hun handen af als vergelding voor de misdaad die zij begingen, als een bestraffing van Allah! En Allah is almachtig, Alwijs! > Q. 5:8