Islambronnen

Bronnen

Contact

< En laten degenen die gierig zijn (en achterhouden van) wat Allah hun gegeven heeft van Zijn gunst, niet denken dat dit goed voor hen is. Nee, het is slecht voor hen, (het onderwerp van) hun gierigheid zal op de Dag der Opstanding om hun nek gehangen worden. > Q. 3:160