Wat blijft er over als je komt te sterven

Anas verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei < Drie (zaken) vergezellen een dood lichaam: de leden van zijn familie, zijn bezittingen en zijn daden. Twee van hen gaan weg en één blijft achter. De leden van zijn familie en zijn bezittingen gaan weg, zijn daden blijven achter. > Door Al-Bukhari

 

Het wereldse leven is een spel

Weet dat het wereldse leven slecht een spel is, een vermaak, een versiering en opschepperij tussen jullie en wedijver in vermeerdering van bezit en kinderen, als de gelijkenis van een regen waarvan de planten (die zij voortbrengen) bij de boeren verwondering wekt. Daarna worden ze droog en je ziet ze geel worden, en vervolgens worden ze tot vergane resten. En in het Hiernamaals is er een harde bestraffing en een vergeving van Allah en welbehagen. En het wereldse leven is niets meer dan een verleidende genieting. > Q. 57:20

 

Allah onderzoekt je gedrag op aarde

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Het leven hier op aarde is zeker zoet en zacht. Allah doet jullie opvolgen (op aarde), en hij onderzoekt ook jullie gedrag. Bescherm jezelf tegen dit leven op aarde en bescherm jezelf tegen de vrouwen. > Overgeleverd door Muslim no. 2742

 

Vergeleken met hiernamaals

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Dit aardse leven is in vergelijking met het Hiernamaals slechts zoals iemand van jullie die zijn vinger in de zee steekt (en Jahja Ibn Jahja wees hierbij met zijn wijsvinger) dat hij dan ziet wat er maar van aan zijn vinger blijft hangen. >

 

Leef als een vreemde of voorbijganger

`Abd Allah Ibn `Umar r.a. overlevert: < De boodschapper van Allah s.a.w.s. greep me bij de schouder en zei me < Leef op deze wereld als een vreemde of als een voorbijganger. >

 

Wereld een gevangenis voor een gelovige

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Dit wereldse leven is een gevangenis voor de gelovige en een paradijs voor de ongelovige. > Overgeleverd door Muslim no. 2956

 

Een mensenleven als een middag

< Op de Dag dat zij het (Uur) zien, zal het zijn alsof zij slechts een avond of de morgen op de aarde verbleven. > Q. 79:46

 

Verantwoording afleggen over je leven; kennis, rijkdom en lichaam

Abu Barzah verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Een dienaar van Allah zal tijdens de Dag des Oordeels blijven staan tot hij ondervraagd wordt over zijn leven en hoe hij dat besteed heeft; en over zijn kennis en wat hij ermee gedaan heeft; en over zijn rijkdom, hoe hij die verkregen heeft en wat hij ermee gedaan heeft; en over zijn lichaam en hoe hij het opgebruikt heeft. > Door Tirmidhi

 

 

 

Islambronnen

Bronnen

Contact

De Profeet s.a.w.s. waarschuwd voor het wereldse leven

Abu Sa`ied al-Khoedrie verhaalt < De Boodschapper van Allah zat op de Minbar (kansel) en wij zaten om hem heen, toen hij zei < Waar ik voor jullie na mijn dood bang voor ben, zijn de verrukkingen en versieringen van de wereld die voor jullie geopenbaard zullen worden. >