Site overzicht

Tip: gebruik de zoekfunctie (CTRL + F)

 

Onderwerpen

5 pijlers van de Islam

Vasten

het vrijwillig verbreken van het vasten in ramadan

Zes dagen vasten na de maand Ramadan

Roddelen en vasten

 

Hadji

zakaat

Voor wie is de zakaat bedoelt?

zakaat reinigt

 

Het gebed

Wudu (abdest)

Een zegening van Wudu`

Het verbreken van Wudu

Voordelen van het gebed

Het belang van het gebed

Het meest geliefd gebed

Cuma (vrijdaggebed)

Het gezamenlijke gebed

Eerder dan de imaam zijn

Hoe kiest men de leider (imam) van het gebed

Asr (namiddag) salaat

Fadjr gebed

Satan bij het gebed

Ongeconcentreerd

Slaperigheid in het gebed vermijden

Sutrah

Het vergeten/gemist gebed

Beloning van het gebed

Beloning van elke secde

Zitten en liggend bidden

Vijf gebeden worden beloond als 50 gebeden

Haasten naar het gebed

Te snel in de sudjud

Niet rennen naar het gebed

Het gebed wanneer eten is opgediend

Het extra gebed thuis verrichten is beter

Het gebed fout verrichten, hoe te verbeteren

Vergissen in het aantal raka`s

Inhalen van het gebed

Onnodige bewegingen die het gebed ongeldig maken

Wanneer is salaat mekruh

Verricht het gebed niet bij

Volume van de stem

Tijdens het zitten

Amin zeggen wanneer de imam Amin zegt

Recitatie in het gebed

Mooie kleding bij elke salaat

Gebedsrichting niet kunnen bepalen

De verantwoordelijkheid van een imaam

Niet gretig zijn voor de eerste rij in de mescid

 

Liefdadigheid

Bomen planten

Allah een lening geven

Geen kwaad doen is sadaka

Glimlach is sadaka

Ongeldig worden van daden

Onderhouden van een gezin

Soorten manieren om sadaka te krijgen

De haast die de Profeet s.a.w.s. had bij het uitgeven van liefdadigheid

 

Allah

Mensen hebben Allah nodig

Allah maakt het ons makkelijk

Genade van een moeder

100 stukken genade

Allah is blij met het berouw van zijn dienaar

Wanneer Allah van jou houdt

Allah tegenover zijn dienaar

Allah willen zien

Allah doet de mensen geen onrecht

Alles werpt zich neer voor Allah

Vertrouwen in Allah

Barmhartigheid van Allah

Waardevolle woorden

Allah is genoeg voor iedereen, Hij is de bepaler van Alles

Allah houdt van vergeven

Allah is vriendelijk en houdt van vriendelijkheid in alle zaken

Het bezoeken en eten en drinken aanbiedden aan Allah

 

Dag der opstanding

Wat staat ons te wachten

Wat zich gaat afspelen op de Opstandingsdag

De Lichtste bestraffing

999 van de 1000 op de opstandingsdag

Tekenen van het Uur

100 Barmhartigheden

de ledematen zullen getuigen

Wanneer zal het Uur plaatsvinden?

 

Dieren

Schuldig zijn aan het dood van een dier

Het slaan van dieren

Het slaan van dieren

Dieren goed behandelen

Dieren goed behandelen

Het zinloos doden van dieren

Als een hond een pan heeft gelikt

Engel komt niet wanneer er een hond in huis aanwezig is

Verlies je beloning door een hond

Het helpen van dieren

Zelfs mieren en vissen doen zikr

Medelijden hebben met het dier tijdens het slachten

Het twee keer doden van een dier

Het martelen van levende wezens

Beelden en honden houden goede engelen weg

Hond of afbeelding

Geen engel bij honden en bellen

 

Dood

Je zult deze wereld verlaten

Kwaad praten over de doden

Het snel begraven van een dode

Verlies van je naaste

Herriner vaak de dood

Verlang niet naar de dood

veertig man in het begrafenisgebed

Begrafenisgebed

 

Dua

Wees niet terughoudend met dua

De meest deugdelijke dua

Beste dua

Een dua

dua van een zieke

Wees niet hoogmoedig en doe een dua

Kenmerk van een dua

 

Eten en drinken

De profeet s.a.w.s. bekritiseerde nooit voedsel

Niet verzadigd raken van eten

Eet van de kanten

Drink niet uit zilveren of gouden bekers

Drink niet in één teug

Dank en loof Allah bij het eten

Toegestane voedsel

Paardenvlees

Staand drinken

Nagaan of de naam van Allah is genoemd

verboden voedsel

Opsomming van verboden voedsel

Ezelvlees

Roofdier met slagtanden

Drinken uit de mond

In geval van nood

Eten verkregen van oneerlijke winsten

 

Geduld

Haast van Satan

Haast in je in daden voor het Hiernamaals

Wat is echt geduld

Spiritueel niveau alleen te halen door geduld

Geduld is één van de meest gezegende gunsten

Geen gave beter en allesomvattender dan geduld

De gelovige prijst zijn Heer in elke situatie

Het paradijs garanderen door geduld

Het geduld van de Profeet s.a.w.s

Koorts van de profeet s.a.w.s. twee keer zo zwaarder

De sterke man

Tip van de Profeet s.a.w.s. om geduldig te blijven

Advies van de Profeet s.aw.s.

 

Goede kenmerken van een moslim

Een glimlach, onderschat het niet

Een oprecht persoon

Hoe te reageren tegenover dwazen

Dwazen die de Verzen beledigen

De sterkste

Geef je niet over aan woede

Laat je woede niet uitbarsten

Zeg iets goeds of zwijg

Profiteer van 5 zaken

Vermoedens

Lichte zonden

De Profeet s.a.w.s. smeekte 70 maal om vergeving, per dag

Hoe verheugd is Allah met ons berouw ?

Wanhoop niet, toon berouw

De man die 100 moorden heeft gepleegd

Neem geen vrienden buiten je kring

Vroomheid bereiken

De Salaam

Weggaan bij laster

Kom de belofte na

Testament

Drie kwaliteiten, zoetheid geloof

liefdadigheid

Kennis

Gelukkigst op opstandingsdag

Gastvrijheid

Strijden op de weg van Allah

Urineren

Beginnen met rechts

Rechts is Sunnah

Bij entree moskee bidden

Vrijgevigheid

Geschenken accepteren

Tegenover Lieden van het schrift

Het meest geliefd vasten en gebed

Makkelijkste keuze

Wees gematigd in het liefhebben en kwaad worden

Gehoorzaam enkel in het goede

Dien je gezin

Niezen

Beste manier om vergeving te vragen

Voorbereiding op hiernamaals

Een betere wereld begint bij jezelf

Overdrijft niet

Inhouden van woede

Alles heeft een mate

De barmhartigheid

Een moslim nooit tevreden met zijn hoeveelheid goede daden

Een deur openen

Doe voor een ander wat jij van Allah wilt

Mens beter dan engel of slechter dan dier

zeg iets goeds of zwijg

Geduld één van de meest gezegende gunsten

Je hoort bij het volk dat je lief heb

Tranen van barmhartigheid

Kijk altijd naar degene die het minder hebben

Koester jegens niemand wrok

Beste vriend in Allahs aangezicht

Waarde van een glimlach en goed karakter

Goede karaktereigenschappen

Blijf niet bij je broeder, als hij je niets kan aanbieden

Drie soorten mensen die niet ondervraagd zullen worden

De Profeet s.a.w.s. houdt van optimistische mensen

Verlegenheid, een teken van imaan

Herken een mu`min

Aangename geurtjes

Iemand die een mu`min blij maakt

Red je godsdienst

Verzwaar de Islam niet

Zes aanbevelingen

Stel deze drie dingen niet uit

Wees niet driftig en je zult het Paradijs betreden

Wees niet bang voor kritiek

Wees niet terughoudend met dua

De meest deugdelijke dua

Wie een hoger aanzien heeft dan iemand die constant bezig is metzikr

Angst en hoop

Wat voor daad verricht jij voordat je sterft

Een zachtaardig karakter

Doorvertellen wat je hoort

Behoud de eenheid in de maatschappij

Wie krijgen de grootste ongelukken

Een mu`min hoor je niet klagen, een niet-gelovige regelmatige

De maag verdelen in drieën

Helpen van je moslimbroeder

Drie eigenschappen die jouw verantwoording kan vergemakkelijken

Wees niet nalatig

Zoek de schuld bij jezelf

Het verschil tussen een Goede metgezel en een slechte metgezel

Let op je vrienden

Helpen van je broeder

Snel uitbetalen

Welke daden zijn het beste?

Helpen van anderen

Moorden

Degenen die zullen slagen

Garantie voor het paradijs

Een moslim is degene wiens tong en handen veilig zijn

Help ook de onrechtvaardige broeder

Wie is de beste volgens de Profeet s.a.w.s.

De meest perfecte gelovigen

Twee eigenschappen waar Allah van houdt

 

Grappen

Het imiteren van iemand

Hoe de Profeet s.a.w.s. grappen maakte

Maak een moslim niet bang

 

Het wereldse leven

Wat blijft er over als je komt te sterven

Het wereldse leven is een spel

Allah onderzoekt je gedrag op aarde

Vergeleken met hiernamaals

Leef als een vreemde of voorbijganger

Wereld een gevangenis voor een gelovige

Een mensenleven als een middag

Verantwoording afleggen over je leven; kennis, rijkdom en lichaam

De Profeet s.a.w.s. waarschuwd voor het wereldse leven

 

Iets om te memoriseren

Wij behoren toe aan Allah en tot hem is onze terugkeer

Meester van het smeken om vergiffenis

Allah is voldoende voor mij en Hij is de beste Vertrouweling

 

Intentie

Daden worden slechts volgens de intentie beoordeeld

smeken terwijl je geen onderscheid maakt tussen haram en halal

Geen beloning op haram verkregen liefdadigheid

Vergeetachtigheid telt niet

Een goede uitgevoerde daad kan 700 maal of meer beloond worden

 

Islam

Islam is makkelijk

Het voor de mensen vergemakkelijken, ook al urineert hij in de moskee

Het beste om te doen in de Islam

Vanwege jaloezie Islam niet accepteren

Vervolmaakt

Fundamenten van de islam

De Islam is gematigdheid

Vraag geen onnodige vragen

77 takken van het geloof

Geen kloosterleven en celibatair leven in de islam

 

Islamitische handelingen

Selam, de islamitische groet

Wudu voor het slapen

Laatste 2 verzen van hoofdstuk koe

Duivel urineert

Dromen

Droombeelden

dua

Niezen en gapen

Geeuwen

Bord leeg eten

Water drinken

Lengte van haar

Toestemming vragen om binnen te komen

laat de bediende mee eten

Wie geeft de eerste Selam

Slapen op je buik

Ongepast urineren

Vervolmaak de selaam

Het zeggen van Bismillah

Het zeggen van Bismillah in huis en voor het eten

Beginnen met rechts

Doorvertellen van een hadith

Hoe te handelen tegen vijanden van de Islam

Het verven van haar

Alle handelingen worden bijgehouden

Lengte van haar

Hoe te handelen tegenover een overvaller

Hoe te handelen bij het offerfeest

Zitwijze van een dienaar

Uien en knoflook

Voor het slapen gaan

Werken

Dank en loof Allah bij het eten

Wat te doen als je iets verwerpelijks ziet?

Drie handelingen die het meest geliefd zijn bij Allah

Laat niemand een ander vragen zijn zitplaats op te geven

 

Quran

Hoe komt de openbaring?

Geen tegenstrijdigheden in de Kuran

Allah daagt mensen uit

Het bewijs dat de Quran niet gewijzigd kan worden

Wees stil tijdens de Koran recitaties

Muhammed s.a.w.s. in de Taurat en Indjil

Belangrijkste Aayah uit de Quran

Grootste vers in de Quran

Mooiste surah uit de Quran

Ichlaas reciteren gelijk aan één derde van de Quran reciteren

De beste van jullie

citroen, dadel en besilicum

 

Man vrouw relatie

Behandel vrouwen vriendelijk

Tegenover de gelovige vrouwen

De meest perfecte gelovigen

De beste gelovigen zijn goed tegenover hun vrouw

Satan zal de derde zijn

Pas op voor de schoonfamilie, zij kunnen levensgevaarlijk zijn

Alles is door kijken ontstaan

Sla de ogen neer

Imiteren van een ander geslacht

Overspel

Soorten overspel

Het beste wat een man kan bezitten op deze wereld

Redenen om te trouwen

Scheiden

Voorbehoedsmiddelen

Seksuele betrekkingen

Menstruatie

 

Martelaarschap

Geen martelaarschap wegens verkeerde intentie

Wie noemen jullie een martelaar?

Manieren om het martelaarschap verdienen

Manier om het martelaarschap verdienen

Vier graden betreffende het martelaarschap

Wordt een martelaar door het te vragen

 

Moderniteit

Slaven vrij laten

Slaven goed behandelen

 

Muhammed s.a.w.s.

Het begin van de profeetschap

De nachtreis

De Profeet s.a.w.s. in een droom zien

Muhammed in de Thora

Muhammed s.a.w.s. probeert mensen van het vuur af te houden

Muhammed s.a.w.s. de laatste profeet

Na Muhammed s.a.w.s.

De liefde voor de Profeet s.a.w.s

Het liefde van de Profeet s.a.w.s.

Eigenschappen van de Profeet s.a.w.s.

De Profeet s.a.w.s gebruikte nooit slechte woorden

 

Niet-moslims

In alles zit het goede voor een gelovige

Daden die vruchteloos zijn

Het ontstaan van Joden en Christenen

Degene die niet zullen geloven

Spijt

Een benauwd leven voor een niet-moslim

Muhammed s.a.w.s. in de Thora en Indjil

Lieden van het schrift potten op

Verschil tussen moslim en niet-moslim

Daden van een ongelovige

Zullen ongelovigen gered worden van de Hel?

Zij geloven niet tenzij Allah het wil

Ongelovigen zijn bang

Erger dan vee

Wie wil, laat hem geloven

Ongelovinge vaders of broers

 

Ouders

Zeg nooit pff

Beste houding tegenover je moeder

Geen djihaad

Vervloeken van ouders

Wanneer ouders ongelovig zijn

Geef in naam van je ouders

Drie handelingen die het meest geliefd zijn bij Allah

Wie heeft het meest recht op jouw goed gezelschap?

Hoe te handelen jegens ouders die grof zijn

Hij gaat het paradijs niet binnen

 

Overige

Barmhartigheid

Beproevingen

Rijkdom

Goede mensen worden getest

Drie mensen die werden beproeft, als voorbeeld voor jullie

Feesten

Gezang door vrouwen

Geleerden

Vraag het de geleerden

Omgaan met problemen

Het Paradijs is verboden voor

Hoop op vergeving

Jaloezie

Noodzaak

Allah Beoordeelt mensen niet op basis van zijn gedachte

Rampen zijn eigen schuld

De profeten

Niemand kan een zonde van een ander op zich nemen

Partijen

Perfectie van het heelal

Zon en de man

De nacht en de dag zijn tekens van Allah

Sharia

Oog om oog

Mate van bestraffing

Slaap

Tijd voor dit en dat

voltooiing islam

Zabur

Baard

Wie een volk imiteert is een van hen

Aids, Seksueel overdraagbare geslachtziekten e.d.

Geef datgene op wat je doet twijfelen

Wat doe jij met je vrije tijd en gezondheid ?

Wanneer een moslim failliet is

Een leugen

Het verschil tussen moslims

 

 

 

 

 

 

Paradijs en hel

Het paradijs en de hel laten je deze aarde vergeten

De meeste bewoners van de hel en paradijs

70 delen vuur

Niemand door zijn daden naar het paradijs

De bestraffing

Tussen hel en Paradijs

De helbewoners

Mensen en djins voor de hel geschapen

Eén van de bestraffingen

Zeven poorten hel, kenmerk hemel

De bewoners van de hel en de hemel

Jullie zullen het paradijs niet binnengaan voordat..

Het vuur is verboden voor een Moslim die oprecht gelooft

Het paradijs verboden voor Arrogante mensen

Wat zal de meeste mensen in het Paradijs of Hel brengen?

Hij zal het paradijs ingaan

 

Rechtvaardigheid

Iedereen moet werken

Iedereen zelfde straf, ongeacht positie

Houd je niet stil bij onrechtvaardigheid

Wedergelding

Rechtvaardigheid

Gelijkheid

Het recht van een mens

Beloning overeenstemming met de beproeving

 

Satan

Doel van satan

Werkwijze van Satan

Satan bij het gebed

Satan stroomt door je bloed

Bescherming tegen Satan

Satan de bedrieger

Twee vingers van satan

Versterk de satan niet door te vervloeken

De vragen van Satan

Werkwijze van Satan

 

Schepping

Allah heeft alles geschapen

De schepping en voorbeschikking

Schepping van de aarde

Schepping van de mens

Schepping van de mens en djin

Karaktereigenschappen zijn geschapen

 

Slechte kenmerken van een moslim

Geen onderscheid maken tussen halal en haram

Vier kenmerken van een schijnheilige

Buren vernederen, wat zijn de gevolgen

Betweters en praatzieken

Munafik (huichelaar)

De grootste verliezers

Hoogmoed

Drie mensen die voor Allah verschijnen

Wat ik het meeste vrees

Verboden te lachen om

Beledig een ander niet

Volg christenen en joden niet

Jullie zullen de Christenen en Joden volgen

Neem geen vrienden buiten je kring

Afvalligheid

Wie slecht doet wordt er voor vergolden

Veel menden gedragen zich als kuddedieren

Spugen

Eerlijk handel

De mens is meer twistziek dan alles

Voorkeur aan wereldse leven

Allah vergeten

De ondankbare

De wanhopige

Gierigheid of spilzucht

Dank Allah na het eten en drinken

Minachting is al een kwaad

Mens kan beter zijn dan een engel of slechter dan dier

Zeg iets goeds of zwijg

Je hoort bij het volk dat je lief heb

Maak je moslimbroeder niet bang of enthousiast

Iemand kafir of kuffar noemen

Goed karakter/slecht karakter

De slechtste mensen

Vermijd het veel lachen

Vermijd roddelen

Ik zal het later wel doen

De woekeraar

Martelen van levende wezens

Smoezen van onrechtplegers

Bij Allah, Hij wiens buren niet veilig zijn voor zijn kwaad gelooft niet!

Drie handelingen die het meest geliefd zijn bij Allah

De schade dat de zucht naar rijkdom en positie kan aanrichten

 

Sociale relaties

Spot niet met een ander volk

Langer dan drie dagen je broeder negeren

Relatie met je moeder

Relatie met niet-moslims

Christenen zijn het vriendelijkst

Familierelaties

Relatie tussen broeders

Broeders begroeten

Help je broeder ook al is hij een onrechtpleger

 

Taqwa

Niet durven slaan met siwak stokje, uit vrees voor Allah

Niemand voelt zich veilig voor Allah, behalve:

Satan vreest Allah

 

Tekenen van een zuiver imaan

Fluisteringen van satan

Afschuwelijk vinden om erover te praten

Een hart zonder zonde, wrok, nijd

Zwarte punten op het hart

Niemand van jullie gelooft echt voordat hij wenst..

 

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk voor jezelf

Een ieder is verantwoordelijk is voor jezelf

Jouw daden zijn blijvend

 

Verboden zaken

Allah maakt het ons makkelijk

(veel) Vragen naar verboden zaken

Raadpleeg je hart

Hij staat hun de goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen

Tussen Halal(toegestaan) en Haram(verboden)

Ontoerekenbare personen

Kansspellen, wijn en afgodsbeelden

Fraude

Op valse wijze inkomen verkrijgen

Alcohol

Deelnemen aan het proces alcohol

Alcohol niet als cadeau of als verkoopproduct

Niet aan een tafel zitten waar alcohol bevindt

Nut van wijn en kansspellen maar nadeel is groter

Bijgeloof

Bijgeloof zijn leugens

Bijgeloof is shirk, onvergevelijk

Uiterlijk vertoon

Daden verrichten voor een ander dan Allah

Het gebed verrichten met de verkeerde intentie

Liefdadigheid ongeldig door opscheppen en kwetsen

Geen martelaar door verkeerde intentie

Homoseksualiteit

Pruiken en haarstukjes

Geen uitzondering voor het dragen van pruiken

Het haar zwart verven

Vernieuwing

Kansspellen

Dobbelstenen is als het spelen met varkensbloed

Opsomming verboden zaken

Moslim tegen moslim

De moordenaar en de vermoorde beide naar Hel

Zonden die openbaar worden gemaakt worden niet vergeven

Overbelasting, extremisme

Overbelasting verboden, streven naar perfectie aanbevolen

Familie en lichaam heeft ook recht op jou

Zelfmoord

Consumptie van schadelijke middelen (drinken, roken)

Zelfmoord

Stort niet in eigen verderf

Schaadt uzelf niet

Verantwoording afleggen over je leven; kennis, rijkdom en lichaam

Goud en zijde

Goud en zijde verboden voor mannen

Wie zijde draagt zal in het hiernamaals het niet dragen

Uitzondering op het dragen van zijde

Zitten op een zijde kleed

Verbod op het verkopen van verboden zaken

Goud en zilveren gebruiksvoorwerpen

Goud of zilver servicegoed

Afbeeldingen en afgodsbeelden

Afgodsbeelden onthoofden

Rente

(wettelijke) Adoptie

Gelukshangers en amuletten

Chauvinisme

Ongeldige martelaarschap

Een volk helpen met verkeerde dingen

Verboden rouw

Iets wettig verklaren of verbieden

Mensen tot Heren nemen

Waarzeggers en horoscopen

Tijd uitschelden

Verzameling van verboden

Overdrijft niet

Laster

Privacy

`s Nachts thuiskomen

Geld vragen (lening)

Opsomming van verboden voedsel

Gruweldaden

 

Voorbeschikking

Niemand kan iets zonder toestemming van Allah

Stop niet met het verrichten van goede daden

Einde is onzeker

Voorbeschikking

Schepping en voorbeschikking

Zeg niet <had ik het maar anders gedaan>

Het lot is al bepaald, hoef ik nu niets te doen?

Het ik het maar zo gedaan

 

Vrouwen

Toegestane vrouwen voor Moslims

Het alleen reizen van vrouwen

Meeste helbewoners zijn vrouwen

Tatoeëren en haarstukjes

Hoofddoek, geluid makende schoenen

Een Harame vorm van rouw is rouwen langer dan drie dagen, behalve voor echtgenoot

Bruidschat

Verbod op doden van vrouwen en kinderen

Parfum

Kenbaar maken van je vrouwzijn

Beloning voor een zwangere vrouw

Aanraken van vreemde vrouwen

Ziekte kan jou een plaats in het paradijs bezorgen

Menstruatie

 

Wanneer iemand zijn geloof verliest

Momenten dat een moslim zijn geloof verliest

Als hij ontucht pleegt, verlaat het geloof hem..

Degene die zijn buren niet de zekerheid geeft dat ze beschermd zijn

Verlies het geloof door het doden van een Moslim

 

Ziekte

Ziekte voor een gelovige

In alles zit het goede voor een gelovige

Ziekte kan jou een plaats in het paradijs bezorgen

Ziekte en pijn wist zonden

Ziekte is niets vergeleken met de beloning

De zegening van een ziekte

Blindheid wordt vergoed met het paradijs

Vraag Allah om welzijn

Beste dua

 

Zonde

Zonden en goede daden

Gepleegde zonden niet openbaar maken

De weegschaal

Alle daden wordt bijgehouden

Beproeving wist zonden, bij de geduldigen

Verlies intieme vrienden, beloond met paradijs

Als Allah het goede wil beproeft hij hem

Ziekte

Beproevingen zuivert de zonden

Berouw

Vergeving

Vergeef hem 70 keer per dag

Hoe te handelen tegen onrechtplegers

Overtuigd op vergeving

Bij voorbaat vergeven

 

-----------------------------------------------------

 

Quran

Allah

Belangrijke kenmerken van Allah

Alles komt van Allah, zowel het goede als het slechte

Het goede is van Allah

Allah is Vergevensgezind, meest Barmhartig maar ook hard in de bestraffing

Allah is de enige Helper

Van Allah houden

Allah zegt < Wees > en het is er

De Boeken van Allah

Vrees voor Allah

 

Quran

De Quran als een bevestiging van de vorige Boeken

De Quran is een waarschuwing, een vermaning

Niemand kan de Quran -Woord van Allah- veranderen

 

Imran

Geboorte van Meryem

 

Meryem

Geboorte van Meryem en Isa a.s.

Leugens over Meryem

 

Engelen

Djibriel en Mikail

Maliek

De Engelen van de Hel

Haroet en Maroet

Engelen houden elke handelingen bij

Allah spreekt met de Engelen

Engelen vragen om vergeving voor ons

De dag waarop wij de Engelen zullen zien

Het einde van de onrechtvaardige mensen

Selamoen aleykoem, de groet van het Paradijs

Fadjr-gebed wordt getuigt door Engelen

Ark van noah

 

Iblis

De hoogmoedigheid van Iblis

Troepen van Iblis

De mensen volgen Iblis, behalve de gelovigen

Als Allah het wil, is Iblis onschadelijk

 

Christenen

Het lot van de Christenen, Joden en Sabiërs vóór de Islam

De afgunst van de Lieden van het Schrift

Allah ontkent een zoon te hebben!

Isa a.s. zei < Aanbidt Allah, mijn Heer en jullie Heer >

Isa a.s. is niet te min om een profeet te zijn

Schepping van Isa a.s. gelijk aan die van Adam a.s.

Isa a.s. bevestigd de Taurat en kreeg de Indjil van Allah

De Christenen aanbidden meerdere goden

Ibrahim a.s. aanbad één God

Celibatair leven, is verzonnen door de mens

Zij verzinnen leugen conform hun verlangens

Een vermaning voor de Christenen en de Joden

Neem de Joden en Christenen niet als vrienden

 

Joden

Een vermaning voor de Joden

Zij verzinnen leugen conform hun verlangens

Zij zijn geen moslims vanwege hun jaloezie

Er is maar Één God, Allah

 

Profeten

Wij maken geen onderscheid tussen de profeten

Degene die niet in de Profeten gelooft zal bestraft worden

 

Adam a.s.

Schepping van de eerste mens en de Djin

De eerste mens die Satan bedroog

De zonden van Adam a.s., Kaïn en Abel

Het verhaal van Adam a.s.

 

Idris a.s.

 

Noeh a.s.

Het verhaal van Noeh, Noah`s ark

Nakomelingen van Noeh

De vrouwen van Noeh en Loeth zijn een voorbeeld

 

Hoed a.s.

 

Salih a. s.

Het verhaal van Salih a.s., de vrouwtjeskameel

Het volk dat uit bergen huizen hieuwden

 

Ibrahim a.s.

De gunsten van Allah aan Ibrahim

Degene die met Ibrahim redetwistte over Allah

Het verhaal van Ibrahim a.s., de vogels

Het verhaal van Ibrahim a.s., opzoek naar de Éne God

Het verhaal van Ibrahim a.s., je zal kinderen krijgen

Een vermaning voor degene die geloven in Ibrahim a.s. als profeet

Ibrahim`s vader was een vijand van Allah

De smeekbede (dua) van Ibrahim a.s.

 

Loeth a.s.

Het verhaal van Loeth, het onzedelijke volk

De vrouwen van Noeh en Loeth

 

Ismail a.s.

 

Ishaq a.s.

Geboorte van Ishaq a.s.

 

Yaqoeb a.s.

 

Yoesoef a. s.

Het verhaal van Yoesoef a.s., de droom

Het verhaal van Yoesoef a.s., de jaloerze broers

Het verhaal van Yoesoef a.s., Yoesoef a.s. als koopwaar

Het verhaal van Yoesoef a.s., de overspel beproeving

Het verhaal van Yoesoef a.s., de gevangenschap

Het verhaal van Yoesoef a.s., de gevangenschap

Het verhaal van Yoesoef a.s., de machtige positie

 

Ayyoeb a.s.

 

Sueyb a.s.

Het verhaal van Sueyb a.s., het volk van de faudeurs en de bedriegers

 

Musa a.s.

De Taurat (Tora) geschonken aan Musa a.s.

Een wonder van Musa a.s., het voedsel en het opstandige volk

Een wonder van Musa a.s., de koe

Het onrechtplegende volk van Musa a.s.

Het verhaal van Musa a.s., Musa a.s. tegenover Firaun (de farao)

De straf van veertig jaar

 

Haroen a.s.

 

Dawud a.s.

De gunsten die aan Dawud gegeven waren

Het verhaal van Dawud, de rechter

Het verhaal van Dawud, de rivier

 

Soelaiman a.s.

De gunsten die aan Soelaiman a.s. gegeven waren

Soelaiman a.s. had macht over de wind

Soelaiman a.s. kende de taal van de dieren

Het verhaal van Soelaiman a.s., de zon aanbiddende koninging

 

Ilyas a.s.

 

Elyesa a.s.

 

Zulkifl a.s.

 

Yoenoes a.s.

Het verhaal van Yoenoes, de vis

 

Loqman a.s.

Het advies van Loqman aan zijn zoon

 

Zakariyya a.s.

Het verhaal van Zakariyya, de geboorte van Yahya

 

Yahya a.s.

De geboorte van Yahya

 

`Isa a.s.

`Isa a.s. was versterkt door Djibril a.s.

`Isa a.s. bevestigde de Taurat (Tora)

`Isa a.s. was geen zoon van Allah

De schepping van `Isa a.s. is vergelijkbaar met die van Adem

De geboorte van `Isa a.s.

De wonderen van `Isa a.s.

`Isa a.s. werd niet gedood

Allah verteld over `Isa a.s.

 

Muhammed s.a.w.s.

Degene die geloven in wat aan Muhammed is neergezonden

Muhammed s.a.w.s. de laatste Profeet

Muhammed s.a.w.s. niet meer dan een Boodschapper

Al zouden engelen zijn neergezonden en de doden spreken...

Degene die geloven dat de Qoran verzonnen is

Verzen gericht naar Muhammed s.a.w.s.

 

-----------------------------------------------------

Grote zonden

Anderen herinneren aan je gunsten voor hen

Bedevaart niet verrichten ondanks de mogelijkheid

Bedrog en fraude

Bedwelmende dranken consumeren

Bespieden

Deelgenoten toekennen aan Allah

Denken dat je veilig bent voor het plan van Allah

Diefstal

Doden van een mens

Eerschennis van getrouwde vrouwen

Familierelaties verbreken

Gebed veronachtzamen

Gezamenlijke gebed niet bijwonen zonder geldig excuus

Harame jammeren

Homoseksualiteit

Hoogmoed

Horoscopen, waarzeggers en tovenaars geloven

Kansspellen

Kleding op hoogmoedige wijze dragen

lasteraar, de roddelaar

Leugens verzinnen om ze toe te schrijven aan Allah en aan zijn Profeet

Liegen

Manwijven en de verwijfde mannen

Metgezellen r.a. beledigen

Minachten van de rechten van de buur

Onrechtvaardigheid

Ontucht

Plichten tegenover de ouders niet nakomen

Rente

Uiterlijk vertoon

Vasten verontachtzamen in de maand Ramadan

Vervloeken

Vluchten voor de vijand

zakaat weigeren te betalen

Zelfmoord

Zich niet beschermen tegen urine

Zijde en goud

Islambronnen

Bronnen

Contact